Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΓΣΕΕ: Αόριστη η διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων με ημερομηνία πριν τις 14/2.

Στην εγκύκλιο της ΓΣΕΕ προς τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα γίνεται λόγος για "σύγχυση που έχει προκληθεί από την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας"

Οι συλλογικές (κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές) συμβάσεις που ίσχυαν πριν από τις 14 Φεβρουαρίου, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο εφαρμοστικός νόμος του δεύτερου Μνημονίου, εξακολουθούν να έχουν αόριστη διάρκεια εκτός και αν καταγγελθούν, υποστηρίζει με εγκύκλιό της προς τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).


Στην εγκύκλιο γίνεται λόγος για "σύγχυση που έχει προκληθεί από την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας" και επισημαίνεται:

"Στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που βρίσκονται σε ισχύ είτε 24 μήνες και περισσότερο (που "λήγουν" σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου στις 14-2-2013), είτε για διάστημα μικρότερο των 24 μηνών μέχρι την 14-2-2012 (που "λήγουν" σύμφωνα με την ίδια πράξη το αργότερο σε 3 έτη από την έναρξή τους), δηλαδή για ΣΣΕ που είχαν τεθεί σε ισχύ πριν τις 14-2-2012 παραγνωρίζεται (το γεγονός) ότι:

Για τις συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν τις 14-2-2012 ισχύει το άρθρο 9 του ν. 1876/1990, σύμφωνα με το οποίο όλες οι ΣΣΕ με ισχύ πάνω από ένα (1) έτος, ακόμα κι αν έχουν ημερομηνία λήξης, θεωρούνται αόριστης διάρκειας.

[Σημείωση: βάσει της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, για τις εφεξής και μόνο ΣΣΕ (δηλαδή αυτές που θα συναφθούν μετά την 14-2-2012) η διάταξη αυτή καταργείται και οι ΣΣΕ συνάπτονται πλέον μόνο για ορισμένο χρόνο (από 1 έως 3 έτη)].

"Αυτές οι ΣΣΕ", αναφέρει η εγκύκλιος της Συνομοσπονδίας, "η διάρκεια των οποίων ορίστηκε άνω του έτους, λύνονται, ως αορίστου χρόνου, μόνο με καταγγελία και, εάν δεν καταγγελθούν, συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την αναγκαστική τους λήξη που επιβάλλεται, ανεπίτρεπτα, από την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου".

Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, όσες από αυτές τις συμβάσεις είχαν επεκταθεί με την κήρυξή τους ως γενικά υποχρεωτικών χωρίς να έχουν καταγγελθεί, συνεχίζουν να ισχύουν για το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου ενώ, το ίδιο ισχύει και για τις ατομικές συμβάσεις που περιλαμβάνουν τους όρους των συλλογικών "μέχρι να συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή να συναινέσουν (τα μη μέλη) σε μεταβολή των όρων της ατομικής τους σύμβασης".

Η ΓΣΕΕ κοινοποιεί την εγκύκλιο και στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας από τις οποίες ζητά "να αρνηθούν να εφαρμόσουν αντισυνταγματικές διατάξεις και να προβούν σε αυστηρούς ελέγχους και επιβολή προστίμων σε εργοδότες που παραβιάζουν όρους ΣΣΕ που είναι σε ισχύ".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης