Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο στόχαστρο των ΔΟΥ οι «μεγάλες» επιστροφές

7 Απρίλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού του υπουργείου Οικονομικών τίθεται μεγάλος αριθμός φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και από τις οποίες θα προκύψουν συγκριτικά υψηλόποσες επιστροφές φόρου εισοδήματος.

Στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού του υπουργείου Οικονομικών τίθεται μεγάλος αριθμός φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και από τις οποίες θα προκύψουν συγκριτικά υψηλόποσες επιστροφές φόρου εισοδήματος.
Με βάση εγκύκλιο που απέστειλε στις ΔΟΥ ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Α. Μπέζας (Αρ. Πρωτ. 1029156/564/Α0012), φορολογούμενοι οι οποίοι θα υποβάλουν εφέτος μέσω Internet τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και θα λάβουν πιστωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα, θα υποχρεωθούν να προσκομίσουν στις εφορίες τα δικαιολογητικά από τα οποία θα τεκμαίρεται η επιστροφή του φόρου εντός 10 ημερών. Οι φορολογούμενοι, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να προσέλθουν στις εφορίες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις για την παρακράτηση φόρου, αποδείξεις για εκπιπτόμενες δαπάνες κ.λπ.) θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι δικαιούνται επιστροφών φόρου άνω των 1.500 ευρώ, καθώς και όσοι δικαιούνται επιστροφής ανεξαρτήτως ποσού εφόσον οφείλουν στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμα χρέη.

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων που έχουν αναγραφεί στις φορολογικές δηλώσεις, ώστε το Δημόσιο να εισπράξει σημαντικά ποσά από παλαιότερες οφειλές. Με βάση την ίδια εγκύκλιο, η ειδοποίηση των φορολογουμένων αυτών να προσέλθουν στις ΔΟΥ, για έλεγχο στα επιστρεφόμενα ποσά φόρου, θα γίνει με σχετική σημείωση που θα αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα στείλει σε καθέναν από αυτούς η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ακόμη, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θα διαπιστώνεται ότι η επιστροφή φόρου που προέκυψε από την εκκαθάριση δεν τεκμηριώνεται από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά αποδεικτικά έγγραφα που θα έχει προσκομίσει ο φορολογούμενος, θα επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα σημαντικού ύψους για υποβολή ανακριβών δηλώσεων.

Πηγή ExpressΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης