Αποτελέσματα live αναζήτησης

Express Ισολογισμός - Ο ισολογισμός γίνεται παιχνιδάκι .

5 Απρίλιος 2006
  • Το πρωτοποριακό πρόγραμμα Αυτόματης Σύνταξης Ισολογισμού, τώρα με νέες δυνατότητες και λειτουργίες...

Express ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Οικονομικές αναλύσεις - Αποτίμηση αξίας επιχείρησης - ver ( 1.15 )

* ενημερώνεται αυτόματα από κάθε είδους λογιστικό πακέτο ( μέσω ισοζυγίου σε ascii ή excel )

* Ενημερώνει και εκτυπώνει αυτόματα :

* Ισολογισμό ( με επιλογή οικονομικής χρήσης ή γλώσσας οριζόντια ή κάθετα σελιδοποιημένα ή μη, σε Α3 φαρδύ ή Α4 inject laser ) χωρίς ρυθμίσεις

* Γενική εκμετάλλευση

* Δυνατότητα όλων των εκτυπώσεων σε αρχείο excel, word, ascii, pdf, html, xml, txt

* Αποτελέσματα κερδών / Διάθεση κερδών

* Προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, τακτικού αποθεματικού και τυχόν αφορολόγητων

* Ενημέρωση και εκτύπωση των εγγραφών Ισολογισμού

* Ενημέρωση και εκτύπωση των φορολογικών εντύπων σε λευκό Α4 χαρτί ( Ε3, Ε5, Φ.01-010, Περαίωση, Βεβαιώσεις κερδών )

* Αυτόματη ενημέρωση της Οικονομικής ανάλυσης και δυνατότητα επιλογής μέχρι

5 εταιρείες στην εκτύπωση για

* Αριθμοδείκτες

* Διάρθρωση Ισολογισμού

* Εξέλιξη Ισολογισμού

* Εξέλιξη αποτελεσμάτων

* 3D γραφήματα των αριθμοδεικτών με δυνατότητες όλων των παραπάνω σε export

* Δυνατότητα ελεύθερης καταχώρησης Ισολογισμών ανταγωνιστικών εταιρειών για ανάλυση

* Αυτόματη ενημέρωση υπολογισμό και εκτύπωση της αποτίμησης ( Goodwill ) επιλέγοντας της επιχείρηση

* Ενημερώνει και εκτυπώνει αυτόματα :

* Πρόβλεψη των μελλοντικών αποτελεσμάτων

* Goodwill με ράντες και αναλυτικό report πως προέκυψε το αποτέλεσμα

* Πρόβλεψη με τη μέθοδο που υποδεικνύει η επιτροπή κεφαλαιαγοράς

* Προβολή και παρουσίαση της εφαρμογής με video clip ( εικόνα και ήχο )

* on line help με αυτόματη δημιουργία email και αποστολή του Ισοζυγίου για γεφύρωση

* Χωρίς κωδικούς και χρεώσεις σε επιπλέον θέσεις εργασίας ( δισκέτα κλειδί )

Παρουσίαση και Demo του προγράμματος Μπορείτε να δείτε εδώ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης