Αποτελέσματα live αναζήτησης

Express Ισολογισμός - Ο ισολογισμός γίνεται παιχνιδάκι .

5 Απρίλιου 2006 Σχόλια
  • Το πρωτοποριακό πρόγραμμα Αυτόματης Σύνταξης Ισολογισμού, τώρα με νέες δυνατότητες και λειτουργίες...

Express ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Οικονομικές αναλύσεις - Αποτίμηση αξίας επιχείρησης - ver ( 1.15 )

* ενημερώνεται αυτόματα από κάθε είδους λογιστικό πακέτο ( μέσω ισοζυγίου σε ascii ή excel )

* Ενημερώνει και εκτυπώνει αυτόματα :

* Ισολογισμό ( με επιλογή οικονομικής χρήσης ή γλώσσας οριζόντια ή κάθετα σελιδοποιημένα ή μη, σε Α3 φαρδύ ή Α4 inject laser ) χωρίς ρυθμίσεις

* Γενική εκμετάλλευση

* Δυνατότητα όλων των εκτυπώσεων σε αρχείο excel, word, ascii, pdf, html, xml, txt

* Αποτελέσματα κερδών / Διάθεση κερδών

* Προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, τακτικού αποθεματικού και τυχόν αφορολόγητων

* Ενημέρωση και εκτύπωση των εγγραφών Ισολογισμού

* Ενημέρωση και εκτύπωση των φορολογικών εντύπων σε λευκό Α4 χαρτί ( Ε3, Ε5, Φ.01-010, Περαίωση, Βεβαιώσεις κερδών )

* Αυτόματη ενημέρωση της Οικονομικής ανάλυσης και δυνατότητα επιλογής μέχρι

5 εταιρείες στην εκτύπωση για

* Αριθμοδείκτες

* Διάρθρωση Ισολογισμού

* Εξέλιξη Ισολογισμού

* Εξέλιξη αποτελεσμάτων

* 3D γραφήματα των αριθμοδεικτών με δυνατότητες όλων των παραπάνω σε export

* Δυνατότητα ελεύθερης καταχώρησης Ισολογισμών ανταγωνιστικών εταιρειών για ανάλυση

* Αυτόματη ενημέρωση υπολογισμό και εκτύπωση της αποτίμησης ( Goodwill ) επιλέγοντας της επιχείρηση

* Ενημερώνει και εκτυπώνει αυτόματα :

* Πρόβλεψη των μελλοντικών αποτελεσμάτων

* Goodwill με ράντες και αναλυτικό report πως προέκυψε το αποτέλεσμα

* Πρόβλεψη με τη μέθοδο που υποδεικνύει η επιτροπή κεφαλαιαγοράς

* Προβολή και παρουσίαση της εφαρμογής με video clip ( εικόνα και ήχο )

* on line help με αυτόματη δημιουργία email και αποστολή του Ισοζυγίου για γεφύρωση

* Χωρίς κωδικούς και χρεώσεις σε επιπλέον θέσεις εργασίας ( δισκέτα κλειδί )

Παρουσίαση και Demo του προγράμματος Μπορείτε να δείτε εδώ.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης