Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σε Καθεστώς επιτήρησης 18 Εισηγμένες εταιρίες του Χρηματηστηρίου

4 Απρίλιου 2006 Σχόλια
Σε Καθεστώς επιτήρησης 18 Εισηγμένες εταιρίες του Χρηματηστηρίου
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2005 που υπέβαλαν οι εισηγμένες εταιρίες, η προθεσμία υποβολής και δημοσίευσης των οποίων έληξε στις 31.03.2006. ...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2005 που υπέβαλαν οι εισηγμένες εταιρίες, η προθεσμία υποβολής και δημοσίευσης των οποίων έληξε στις 31.03.2006.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των εταιριών που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση (313 εταιρίες) εκπλήρωσαν εμπρόθεσμα την υποχρέωση αποστολής των ετήσιων οικονομικών τους στοιχείων, ενώ από τις 24 εταιρίες που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής, οι 10 δημοσίευσαν και απέστειλαν στο Χ.Α. τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους.

Το Δ.Σ. του Χ.Α. εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εταιριών στις διάφορες Κατηγορίες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Νοεμβρίου του 2005.

Με βάση τα ανωτέρω, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε τα εξής:

Α) Ένταξη στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (άρθρο 210).

Οι κάτωθι 7 εταιρίες μεταφέρονται από την κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης:

Σημειώνεται ότι η εταιρία ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να ενταχθεί στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης παρ?όλο που πληροί τα κριτήρια ένταξής της.
Επίσης οι εταιρίες ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ δεν εντάσσονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, διότι δεν καλύπτουν το κριτήριο της διασποράς.

Β) Παραμονή στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (παρ. 3 άρθρου 209)

Οι μετοχές των κάτωθι 6 εταιριών, κατά την πρώτη αναθεώρηση της ένταξης κινητών αξιών, δεν πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 210 αλλά παραμένουν μέχρι την επόμενη αναθεώρηση στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, αφού ο κανονισμός προβλέπει ότι η μεταφορά από τη κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης σε αυτή της Μεσαίας και Μικρής γίνεται εφόσον δεν πληρούν κάποιο από τα κριτήρια σε 2 διαδοχικές αναθεωρήσεις.

Γ) Μεταφορά από την κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών (άρθρα 211 & 213).

Οι μετοχές της κάτωθι εταιρίας μεταφέρονται από την κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής κεφαλαιοποίησης.

Η ένταξη στις ανωτέρω κατηγορίες διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 10-4-2006.

Δ) Ένταξη στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών (άρθρο 211)

Οι μετοχές των κάτωθι 2 εταιριών μεταφέρονται από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών.

Οι κάτωθι 14 μετοχές μεταφέρονται από την κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών.

Ε) Ένταξη στην κατηγορία Επιτήρησης (άρθρο 212)

Οι μετοχές των κάτωθι 18 εταιριών μεταφέρονται στην κατηγορία Επιτήρησης:

Επισημαίνεται ότι η ένταξη της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ στην κατηγορία επιτήρησης γίνεται σε εφαρμογή της παρ. στ του άρθρου 212 του Κανονισμού του Χ.Α. και μετά το από 3-4-2006 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω ασαφών και αρνητικών διατυπώσεων στο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις 31-12-2005.

Η ένταξη στις ανωτέρω κατηγορίες διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί από αύριο 4-4-2006.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης