Ολόκληρο το κείμενο με τις απαιτήσεις της τρόικας για το νέο δάνειο

Οικονομικές Ειδήσεις

27 Ιανουάριος 2012
Σε 10 σελίδες ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ αναλύουν τα μέτρα του «νέου μνημονίου» που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να συναφθεί η νέα δανειακή σύμβαση και δημοσιεύει σήμερα το Εθνος. Taxheaven.gr

Αναλυτικά το υπόμνημα:

23 Ιανουαρίου 2012

Ελλάδα: Προσδιορίζοντας το νέο Πρόγραμμα

Τα υπομνήματα του υπάρχοντος προγράμματος, και ιδιαιτέρως της 5ης αναθεώρησης του Μνημονίου, αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση του νέου ελληνικού προγράμματος. Με άλλα λόγια, οι στόχοι και οι στρατηγικές προσαρμογής που περιγράφονται σε αυτό, μαζί με τα μέτρα υλοποίησής τους, αναμένεται σε γενικές γραμμές να περάσουν στο νέο πρόγραμμα.

Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει προτεινόμενες βελτιώσεις προς πιθανή ενσωμάτωση στο νέο πρόγραμμα: 1) προγενέστερες κινήσεις που θα χρειαστεί να ολοκληρωθούν προτού μπορέσει να εξεταστεί το πρόγραμμα, 2) προσθήκες και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων περιστάσεων ή για τον καλύτερο προσδιορισμό των πολιτικών.

Η λίστα στην παρούσα φάση αντικατοπτρίζει την ανάλυση των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αναμένεται να βελτιωθεί καθώς οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις.

Ι. Δημοσιονομική Πολιτική

Προηγούμενες κινήσεις και άλλα a priori μέτρα

Πλήρης εφαρμογή όλων των μέτρων της Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής (MTFS) που εκκρεμούν (βλέπε Παράρτημα 1)

Θέσπιση των απαραιτήτων μέτρων προκειμένου να επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος για το έλλειμμα του 2012 (βλέπε Παράρτημα 2). Oλα τα μέτρα θα αφορούν μόνο στην πλευρά των δαπανών και θα έπρεπε να είναι λίγα και μεγάλα αλλά αποτελεσματικά.

Υιοθέτηση ενός πλαισίου νόμου για τις επικουρικές συντάξεις που θα προχωρεί στην ίδρυση μόνο ενός επικουρικού ταμείου και ενός συστήματος υποθετικής προσδιοριζόμενης εισφοράς (Notional Defined Contribution) και που θα περιλαμβάνει περικοπές στα επιδόματα των επικουρικών συντάξεων για την περίοδο 2013-2014 σύμφωνες με τους στόχους της MTFS.

Καθιέρωση ενός περισσότερο αποτελεσματικού ελέγχου στις προσλήψεις (ο οποίος θα πρέπει να συμφωνεί με τα σχέδια προσλήψεων και με την αναλογία 1 προς 5), μαζί με ελέγχους στους αριθμούς των εισαχθέντων στις αστυνομικές και στρατιωτικές ακαδημίες.

Προσθήκες/Τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα

Φορολογική μεταρρύθμιση. Ολόκληρο το πρόγραμμα των ενδιάμεσων βημάτων πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί έτσι ώστε να υπάρξει χρόνος για την προετοιμασία προτάσεων (συμπεριλαμβανομένης μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης των επιπτώσεων), για δημόσιες διαβουλεύσεις και για πλήρη επισκόπηση από ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, καθώς και αρκετός χρόνος για αναθεωρήσεις. Το χρονοδιάγραμμα μένει να καθοριστεί, η ημερομηνία για τέλη Μαρτίου για τις υπάρχουσες διαρθρωτικές αλλαγές ίσως να είναι πολύ πρόωρη.

Ο προσδιορισμός των μέτρων που θα ληφθούν για τη κάλυψη των κενών την περίοδο 2013-14 πρέπει να επεκταθεί έτσι ώστε να καλύψει κι άλλες μεταρρυθμίσεις στον χώρο των δαπανών, απαραίτητες προκειμένου να κλείσει κάθε πρόσθετο κενό. Ο υπολογισμός των εν λόγω κενών εκκρεμεί.

(Τα μέτρα για την εφαρμογή των προτάσεων της έκθεσης του ΟΟΣΑ για τη διοικητική μεταρρύθμιση θα συζητηθούν).

Εφαρμογή ενός προγράμματος στοχευμένων μειώσεων προσωπικού ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 150.000 έως το 2015. Το πρόγραμμα θα δίνει ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός της δομής της κυβέρνησης και ο προσδιορισμός των πλάνων για προσλήψεις ανά τμήμα ώστε να επιτευχθεί ο συνολικός συμφωνηθείς στόχος (μέσω απολύσεων και φυσικής μείωσης του προσωπικού από συνταξιοδοτήσεις/παραιτήσεις).

Μεταρρυθμίσεις στον χώρο της υγείας:

Μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων εποπτείας του ΕΟΠΥΥ και όλων των άλλων ταμείων υγείας στο Υπουργείο Υγείας, επιπροσθέτως, μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων εποπτείας των προγραμμάτων κοινωνικής αρωγής στο Υπουργείο Εργασίας.

Καθιέρωση στόχων για τις φαρμακευτικές δαπάνες και για τη συνταγογράφηση γενόσημων φαρμάκων: το 50% των φαρμάκων που συνταγογραφούνται και καλύπτονται οικονομικά είναι γενόσημα.

ΙΙ. Θεσμικές Δημοσιονομικές Μεταρρυθμίσεις

Προηγούμενες κινήσεις και άλλα a priori μέτρα

Διαχείριση των εσόδων

Επίτευξη των στόχων της διαχείρισης εσόδων για τα τέλη του 2011 αναφορικά με τον αριθμό των γενικών και φορολογικών ελέγχων των υψηλών εισοδημάτων.

Ψήφιση νομοθεσίας και έκδοση εγκυκλίων για την ενδυνάμωση της φορολογικής διοίκησης:

Τροποποίηση του πρόσφατου «πολυνομοσχεδίου» και ανάκληση των άρθρων 3 -21 (ώστε να καταργηθεί η επέκταση των όρων πληρωμής των φορολογικών χρεών και των εκπρόθεσμων εισφορών στο ΙΚΑ, και ώστε να καταργηθεί η παύση της ποινικής δίωξης και του παγώματος των περιουσιακών στοιχείων).

Τροποποίηση των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδας για την αναφορά ύποπτων συναλλαγών από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Υπηρεσία Οικονομικού Εγκλήματος (αποφάσεις 285/2009 και 281/2009) και δημιουργία ενός μηχανισμού ο οποίος θα διασφαλίζει πως οι εξακριβωμένες φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις θα μεταβιβάζονται συστηματικά στην Υπηρεσία Οικονομικού Εγκλήματος.

Διαρθρωτικές πολιτικές και ιδιωτικοποιήσεις

Βελτίωση του καταμερισμού των αρμοδιοτήτων: i) προσδιορισμός και ανάθεση των εξουσιών για την άσκηση ελέγχου σε βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, για την επιλογή φορολογουμένων και την εκτέλεση ελέγχων, και για τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, από το υπουργικό/πολιτικό επίπεδο έως τη διοίκηση των εφοριών, ii) ενίσχυση νομικά του ελέγχου που οι κεντρικές υπηρεσίες μπορούν να ασκούν πάνω στις κατά τόπους εφορίες, και iii) κάλυψη της θέσης του γενικού γραμματέα της φορολογικής διοίκησης με ένα πρόσωπο με σημαντική επαγγελματική πείρα στη φορολογική διοίκηση που δεν θα προέρχεται από τις τάξεις του Δημοσίου.

[μένει να προσδιοριστούν και άλλες κινήσεις... π.χ. κινήσεις που μπορούν να αντληθούν από τη στρατηγική ενάντια στη διαφθορά που αναφέρεται παρακάτω]

Προσθήκες/Τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα

Διαχείριση των εσόδων

Μόνιμο κριτήριο: η μη χορήγηση φορολογικών αμνηστιών

Αντικατάσταση διευθυντών που δεν έχουν επιτύχει τους στόχους.

Στρατηγική και κινήσεις στον χώρο της διοίκησης εσόδων για την ενδυνάμωση του πλαισίου ενάντια στη διαφθορά συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων κινήσεων:

Μεταρρύθμιση του οργανισμού οικονομικής επιθεώρησης (π.χ. επικέντρωση στη διαχείριση εσόδων, εισαγωγή ενός προγράμματος επαναπρόσληψης/αξιολόγησης του προσωπικού)

Σύσταση των υπηρεσιών εσωτερικών υποθέσεων που καθιερώθηκαν με νόμο του 2011.

Η Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος θα πρέπει να εξετάζει ετησίως τις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων των αξιωματούχων της διοίκησης εσόδων ξεκινώντας άμεσα.

Εισαγωγή της κυλιόμενης εναλλαγής διευθυντών σε περιοδική βάση (κάθε 1-2 χρόνια).

Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την προστασία εκείνων που καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς στις αρχές.

Τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα ώστε να διασφαλιστεί πως τα αδικήματα της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες/παραλείψεις στην εκτέλεση των καθηκόντων ενός δημοσίου λειτουργού, είτε αυτές υπάγονται είτε δεν υπάγονται στις αρμοδιότητές του (Αρθρα 235 και 236).

Προετοιμασία ενός πλήρως ανεπτυγμένου σχεδίου ενάντια στη διαφθορά.

Υιοθέτηση νέων και περισσότερο φιλόδοξων στόχων από τη διοίκηση εσόδων στα μέσα-τέλη του 2012. Η λίστα με τους δείκτες θα επεκταθεί.

Μέτρα για την εκδίκαση των υποθέσεων που αφορούν σε εκπρόθεσμες οφειλές (π.χ. ορισμός δικάσιμου για τις υποθέσεις: 50% έως τα τέλη Ιουνίου του 2012, 85% έως τα τέλη του 2012, και πλήρης εκκαθάριση έως τον Μάρτιο του 2013, με την προτεραιότητα να δίνεται στις υποθέσεις που αφορούν σε μεγάλα ποσά, άνω του ενός εκατ. ευρώ).

Διαχείριση των δημοσίων οικονομικών

Καθιέρωση ενός ημερολογίου για τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική και τον προϋπολογισμό.

Προσδιορισμός και δημοσιοποίηση υποθετικών διαδικασιών για την εκκαθάριση παλαιοτέρων καθυστερήσεων κάνοντας χρήση της κατανομής του κεντρικού προϋπολογισμού του 2012.

Προσδιορισμός και δημοσιοποίηση των καθυστερήσεων στις επιστροφές φόρων και καθιέρωση προτύπων για την επεξεργασία και πληρωμή τους.

Δημιουργία μιας διακυβερνητικής επιτροπής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Εργασίας) η οποία θα παρακολουθεί και θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, σε μηνιαία βάση, την εκτέλεση του κοινωνικού προϋπολογισμού.

Επίτευξη των τριμηνιαίων ποσοτικών στόχων στην εκτέλεση των έγγραφων δεσμεύσεων και της καταγραφής των δημοσιονομικών. Κάποιοι δείκτες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά (μια περισσότερο ολοκληρωμένη λίστα δεικτών θα συμφωνηθεί με το τεχνικό προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).

Αναθεώρηση της νομοθεσίας για θέματα στατιστικής ώστε να δημιουργηθεί μια σταθερότερη βάση για την ανεξαρτησία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθιερώνοντας ως συμβουλευτικό όργανο το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΣΤΑΤ και αποσαφηνίζοντας περαιτέρω τις αρμοδιότητες του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ ως διευθύνοντος της ΕΛΣΤΑΤ και συντονιστή του εθνικού στατιστικού συστήματος.

ΙΙΙ. Χρηματοπιστωτικός Τομέας

Προηγούμενες κινήσεις και άλλα a priori μέτρα

Η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να ολοκληρώσει της αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.

Η Τράπεζα της Ελλάδας και το Υπουργείο Οικονομικών θα παραδώσουν ένα σχέδιο για την Αγροτική Τράπεζα ATE Bank (πρόκειται να συζητηθεί).

Θέσπιση ενός πακέτου μεταρρυθμίσεων στο σύστημα χρηματοοικονομικής επίβλεψης:

Τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού δικαίου και του νόμου για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) ώστε να επιτραπεί/απαιτηθεί η χρήση εργαλείων με κοινές άνευ ψήφου μετοχές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σε βιώσιμες τράπεζες,

Τροποποίηση του νόμου για το ΤΧΣ ώστε να βελτιωθεί η εταιρική διακυβέρνηση του ΤΧΣ και να του επιτραπεί να δανείζει το ΤΕΚΕ.

Τροποποίηση του τραπεζικού δικαίου (3601) ώστε να μπορέσει η Τράπεζα της Ελλάδας να θέσει κριτήρια μέσω κανονισμών για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδας θα εισαγάγει κανονισμό με τον οποίο οι απαιτήσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια (core tier) των τραπεζών θα διαμορφωθούν στο 9% από τις αρχές του 2012 και στο 10% από τον Ιούλιο του 2013.

Οι αρχές προσδιορίζουν τα νομοθετικά εμπόδια στα οποία σκοντάφτουν οι περικοπές των μισθών και οι μειώσεις προσωπικού, προκειμένου να συμβάλουν στην εξυγίανση των τραπεζών και στην υιοθέτηση όλων των νομοθετικών αλλαγών για την απομάκρυνση των εν λόγω εμποδίων.

[Αλλες κινήσεις για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του χρηματοπιστωτικού τομέα πρόκειται να προσδιοριστούν με τη βοήθεια ειδικών]

Προσθήκες/Τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα

Η Τράπεζα της Ελλάδας πρέπει να σχεδιάσει το στρατηγικό πλάνο δράσης για τον τραπεζικό τομέα έως τα μέσα Μαρτίου του 2012, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα του PSI2 και τη διαγνωστική μελέτη της BlackRock.

Οι αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν πως το νέο πλαίσιο επίβλεψης του χρηματοπιστωτικού τομέα θα είναι σε πλήρη λειτουργία έως [ημερομηνία]

IV. Ιδιωτικοποιήσεις

Προσθήκες/Τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα

Σε συμφωνία με τους στόχους ιδιωτικοποιήσεων (πρέπει να προσδιοριστούν), πρέπει να δοθούν δύο με τρεις μεγάλες επιχειρήσεις για ιδιωτικοποίηση το δεύτερο τρίμηνο του 2012.

Προετοιμασία περιουσιακών στοιχείων για ιδιωτικοποίηση. Αυτή η προετοιμασία απαιτεί: έναν περισσότερο ταχύ διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων, αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο, έγκαιρο ξεκαθάρισμα των ζητημάτων με τις κρατικές ενισχύσεις, σεβασμό στους κανόνες των δημοσίων συμβάσεων, μια περισσότερο ολοκληρωμένη απογραφή/καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων, συστηματική δουλειά στην ανακατανομή των χρήσεων γης (συγκεκριμένες κινήσεις πρέπει να συζητηθούν).

V. Διαρθρωτικές Πολιτικές

Προηγούμενες κινήσεις και άλλα a priori μέτρα

Θέσπιση νομοθεσίας που θα βελτιώνει την ευελιξία στους μισθούς. Ο συγκεκριμένος στόχος πρέπει να συζητηθεί. Ο συνδυασμός των εργαλείων πρέπει να καθοριστεί.

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τουλάχιστον 5% μέσα από τη μείωση των non-priority ασφαλιστικών δαπανών και μέσα από... πρέπει να προσδιοριστεί.

Ψήφιση νομοθεσίας που θα απελευθερώνει περαιτέρω τις αγορές υπηρεσιών και προϊόντων:

Ψήφιση του νόμου που θα δίνει τέλος στη μεταβατική περίοδο για την απελευθέρωση των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης που θα καθιερώνει την αξία της αδείας σύμφωνα με τις διοικητικές δαπάνες.

Περαιτέρω βήματα για την απελευθέρωση των βασικών επαγγελμάτων (εξασφάλιση της ελευθερίας εισόδου δικηγορικών γραφείων στην Ελλάδα, κατάργηση της σχετικής με την εθνικότητα απαγόρευσης εισόδου στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου και εξάλειψη του το ενδεχομένου το ΤΕΕ να κινηθεί ενάντια σε όσους μηχανικούς συναινούν σε "ασυνήθιστα χαμηλές" αμοιβές). Επιπλέον, απομάκρυνση των απαγορεύσεων για το επάγγελμα του δικηγόρου μέσα από την τροποποίηση του Κώδικα Περί Δικηγόρων ώστε: i) να καταργηθεί η απαίτηση της απαραίτητης παρουσίας δικηγόρου σε ποικίλες πράξεις στις οποίες χρειάζεται και η παρουσία συμβολαιογράφου (Art. 42.1) και ii) να καταργηθούν οι κατώτατες αμοιβές για τους μισθωτούς δικηγόρους (Art 92.2 και 92a).

Ψήφιση νομοθεσίας η οποία θα καταργεί τους περιορισμούς σε [20] υψηλά αμειβόμενα ή ιδιαιτέρως κλειστά επαγγέλματα σε συμφωνία με τον νόμο 3919/2011 [η λίστα θα μπορούσε να περιλαμβάνει: ορκωτούς εκτιμητές, λογιστές και φοροτεχνικούς, ασφαλιστές, ιδιωτικά σχολεία/κέντρα εκπαίδευσης/φροντιστήρια, φορτοεκφορτωτές, τουριστικούς οδηγούς, εταιρείες παροχής προσωρινά απασχολούμενου προσωπικού, κτηματομεσίτες, και ιδιώτες παρόχους πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας].

Ψήφιση νομοθεσίας για την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Κατάργηση της απαίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Εξαγωγέων και απλοποίηση της νομοθεσίας εξαγωγών.

Γενίκευση και μείωση των τελών για τις fast-track επενδύσεις και τροποποίηση του σχετικού πλαισίου ώστε να χαλαρώσουν οι χρηματοδοτικές απαιτήσεις του αντίστοιχου νόμου.

Ψήφιση νομοθεσίας η οποία θα καταργεί την απαίτηση να δημοσιεύονται στις εφημερίδες οι ισολογισμοί όσων εταιρειών έχουν δική τους ιστοσελίδα και είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (τέλη-Μαρτίου) και κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των εταιρειών στο Εμπορικό Επιμελητήριο.

Δημοσιοποίηση της νομοθεσίας που απαιτείται για την εφαρμογή των νόμων αδειοδότησης των επιχειρηματικών και τεχνικών επαγγελμάτων

Προσθήκες/Τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα

Φορολογική Σφήνα (tax wedge) και άτυπη εργασία

Οι αρχές πρέπει να επιβάλουν την απαραίτητη χρήση της κάρτας εργασίας χωρίς καμία έκπτωση στα ποσοστά εισφορών.

Οι μηχανισμοί ενάντια στη διαφθορά και η λειτουργία του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να αναθεωρηθούν.

Μεταρρυθμίσεις στις αγορές υπηρεσιών και προϊόντων

Ολες οι επαναφορές των απαγορεύσεων για τα επαγγέλματα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Μαρτίου 2012, σε διαβούλευση με το Εμπορικό Επιμελητήριο και τους EE/EKT/ΔΝΤ και σε συμφωνία με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δημοσίου συμφέροντος.

Καθορισμός ενός τριμηνιαίου χρονοδιαγράμματος για το ξεκαθάρισμα της νομοθεσίας των κλειστών επαγγελμάτων (σε ομάδες των 20) για το 2012.

Προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης για τη διευκόλυνση της ευελιξίας των τιμών στις αγορές προϊόντων (κυρίως λιανικής πώλησης, χονδρικής πώλησης και διανομής) στο οποίο θα περιλαμβάνεται η κατάργηση των μη ανταποδοτικών χρεώσεων.

Μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικού

Ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικού και για τη σταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου.

Αναθεώρηση των κωδικών της αγοράς ηλεκτρικού ώστε να εξασφαλιστεί η διαφανής, αμερόληπτη και αποτελεσματική κατανομή της ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας των δικτύων.

Συνδυασμός της πώλησης λιγνίτη με την πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων, προκειμένου να δημιουργηθεί ανταγωνισμός στον χώρο της παραγωγής.

Αναθεώρηση των προγραμμάτων υποστήριξης της ανανεώσιμης ενέργειας ώστε να περιοριστεί ο αντίκτυπος αυτών των προγραμμάτων στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας.

Μεταρρυθμίσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ενα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση έως τα τέλη του 2012 της πλήρους εφαρμογής των νόμων αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της οριστικοποίησης του ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου.

Ολοκλήρωση της εισαγωγής ενός ηλεκτρονικού παραθύρου εξαγωγών και εκτελωνισμού (έως τα τέλη του 2012).

Προετοιμασία νομοθεσίας για τη εξασφάλιση της συμβατότητας των σχεδίων χρήσης γης των επαγγελματικών κλάδων (π.χ. βιομηχανία, τουρισμός) με τα 12 σχέδια χρήσης γης των περιφερειών.

Δομημένη ανάλυση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε τομείς όπως το λιανεμπόριο, η υγεία και η ασφάλεια, η πολεοδομία, η ενέργεια και ο τουρισμός.

Η λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων θα πρέπει να γίνει λειτουργική όπως και η ηλεκτρονική πλατφόρμα συμβάσεων. Επιπρόσθετα μέτρα πρέπει να συμπεριληφθούν, όπως η δημιουργία κεντρικών οργάνων για υπηρεσίες και συμβόλαια προμηθειών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο η οποία θα συντονίζεται από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και θα λειτουργεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πολιτική τηλεπικοινωνιών: επιτάχυνση της αδειοδότησης κεραιών και σταθμών εκπομπής καθώς και επιτάχυνση των διαδικαστικών βημάτων για τη κατανομή και χρήση του ψηφιακού μερίσματος στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος

Ψήφιση του νόμου για υποθέσεις δίκαιη δίκης και αρνησιδικίας έως τα τέλη Μαρτίου.

Αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Η task-force πρέπει να ετοιμάσει ένα προσχέδιο έως τα τέλη Ιουνίου 2012 και να οριστικοποιήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης έως τα τέλη του 2012.

Το πλαίσιο αποδοτικότητας και λογοδοσίας των Δικαστηρίων [πρόκειται να αναπτυχθεί από εξειδικευμένους νομικούς σε διαβούλευση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης].

Αλλα μέτρα για τη βελτίωση της επιβολής του νόμου (πρόκειται να αναπτυχθούν).

Παράρτημα 1: Μέτρα της Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής (MTFS) που εκκρεμούν

Κινήσεις
Από τη στρατηγική του Ιουλίου

Έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την εφαρμογή της φορολογίας των επιχειρήσεων (Άρθρο 36 του Νόμου 3986). Έκδοση υπουργικής απόφασης για την αύξηση της νόμιμης αξίας των ακινήτων κατά 25% (αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου)

Από το νομοσχέδιο στα τέλη Οκτωβρίου

Εκδοση των τεσσάρων υπουργικών αποφάσεων που εκκρεμούν για την πλήρη εφαρμογή της νέας μισθολογικής κλίμακας (βλέπε Παράρτημα). Έκδοση υπουργικής απόφασης για τον ορισμό καταληκτικής ημερομηνίας για την ανάκτηση των υπερπληρωμών στη γενική κυβέρνηση από την 1η Νοεμβρίου του 2011.

Από τις κινήσεις του Νοεμβρίου

Εκδοση των υπουργικών αποφάσεων που εκκρεμούν για το κλείσιμο/τη συγχώνευση των ταμείων που είναι εκτός προϋπολογισμού. Εκσυγχρονισμός του μηχανισμού ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της εξοικονόμησης 250 εκατ. ευρώ για το 2012.

Παράρτημα 2: Μέτρα για την επίτευξη του στόχου του ελλείμματος για το 2012 (προκαταρκτικά)

Ψήφιση ενός συμπληρωματικού προϋπολογισμού ο οποίος θα αντικατοπτρίζει όλες τις παρακάτω αλλαγές με ένα στόχο ελλείμματος της τάξεως του x% επί του ΑΕΠ για το 2012

Προτάσεις για αρκετές μεγάλες περικοπές δαπανών:

δαπάνες για την άμυνα
δαπάνες για την υγεία
κλείσιμο φορέων [και μειώσεις προσωπικού].


Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE