Αποτελέσματα live αναζήτησης

Eρχεται νέα γενιά προς επιτήρηση εταιριών

3 Απρίλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Nέα γενιά εταιριών σε επιτήρηση δημιουργούν τα αποτελέσματα του 2005 σε συνδυασμό με τα ενισχυμένα κριτήρια υπαγωγής που προβλέπει ο νέος κανονισμός του Χ.Α., καθώς περί τις 15 εισηγμένες από την πρώτη ανάγνωση των λογιστικών φέρονται να εμφανίζουν ζημιογόνα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών, αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ή αρνητική καθαρή θέση....

Nέα γενιά εταιριών σε επιτήρηση δημιουργούν τα αποτελέσματα του 2005 σε συνδυασμό με τα ενισχυμένα κριτήρια υπαγωγής που προβλέπει ο νέος κανονισμός του Χ.Α., καθώς περί τις 15 εισηγμένες από την πρώτη ανάγνωση των λογιστικών φέρονται να εμφανίζουν ζημιογόνα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών, αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ή αρνητική καθαρή θέση.

Βάσει του νέου κανονισμού, αν τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών, αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) είναι ζημιογόνα και σε επίπεδο μητρικής και σε ενοποιημένο επίπεδο, οι εταιρείες θα υπαγάγονται αυτόματα σε επιτήρηση. Σε περίπτωση που η εισηγμένη εταιρία δεν δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, το κριτήριο εφαρμόζεται στις μητρικές.

Το κριτήριο βάζει για πρώτη φορά τον πήχυ στη λειτουργική κερδοφορία, που είναι και η ζητούμενη, κλείνοντας έτσι το «παράθυρο» της ενδυνάμωσης των κερδών με έκτακτα ή χρηματοοικονομικά έσοδα, προκειμένου να αποφευχθεί η υπαγωγή σε επιτήρηση. Από το εν λόγω κριτήριο εξαιρείται το σύνολο των εταιριών του χρηματοοικονομικού τομέα (τράπεζες, ασφάλειες, ΑΕΕΧ, Συμμετοχών και Εταιρίες Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας). Αρνητική καθαρή θέση εμφανίζουν πέντε εισηγμένες, εκ των οποίων η μία εμφανίζει και ζημιογόνα EBITDA. Αρκετές είναι και αυτές που εμφανίζουν ζημίες υψηλότερες του 20% του τζίρου τους, κριτήριο που μπορεί μεν να έχει καταργηθεί, υπάρχει όμως εν σπέρματι στη δυνατότητα που διατηρεί το Χ.Α. να υπαγάγει εταιρίες σε επιτήρηση αν δημιουργούνται, κατόπιν και των σχετικών διευκρινίσεων που ζητούνται, σοβαρές αμφιβολίες ή αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητά τους να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Εκ της αλληλογραφίας των επόμενων ημερών, πιθανότατα θα προστεθούν και άλλες εταιρίες προς επιτήρηση, με κριτήριο τις σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Το δ.σ. του Χ.Α., το οποίο θα συνεδριάσει μεσοβδόμαδα, θα εγκρίνει και τις αλλαγές στις Αγορές διαπραγμάτευσης (άνοδος στη Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση 8 με 9 μετοχών της Μεσαίας και Μικρής που πληρούν και τα τρία κριτήρια) ενώ θα κληθεί να λύσει το αν οι εταιρίες Μεγάλης Kεφαλαιοποίησης με διασπορά μικρότερη του 10% θα υπαχθούν άμεσα στην Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών ή θα τους δωθεί «κίτρινη κάρτα» και παράταση ενός εξαμήνου.

Πηγή expressΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης