Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΕΦΕ - Τα βιβλία και τα στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανακριβή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά...

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Το Π.Δ.186/1992 στο άρθρο 30 § 4 αναφέρει ότι «τα βιβλία και τα στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανακριβή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά». α) …… κλπ. η) Εμφανίζει αθροιστικά λάθη όταν τηρούνται βιβλία δεύτερης κατηγορίας. Οι πράξεις ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής, για να συνεπάγονται εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, πρέπει να είναι μεγάλης έκτασης σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη των βιβλίων, ώστε να τα επηρεάζουν σημαντικά ή να οφείλονται σε πρόθεση του υπόχρεου για απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Το παραπάνω καταργήθηκε με το Νόμο 3296/04 άρθρο 20 § 15, η ανωτέρω κατάργηση ισχύει από 14-12-2004 (ΠΟΛ.1016/20-1-2006).....

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)

ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232651, 6944-523347, 210.6124.910, FAX: 210.6140.024
Αρμόδιος Π.Ε.Φ.Ε.: Αντιπρόεδρος κ.ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ 6932-215508

Αθήνα, 29/3/2006


Το  Π.Δ.186/1992 στο άρθρο 30 § 4  αναφέρει ότι «τα βιβλία και τα στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανακριβή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά».
α) …… κλπ.
η) Εμφανίζει αθροιστικά λάθη όταν τηρούνται βιβλία δεύτερης κατηγορίας.
Οι πράξεις  ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής, για να συνεπάγονται εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, πρέπει να είναι μεγάλης έκτασης σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη των βιβλίων, ώστε να τα επηρεάζουν σημαντικά ή να οφείλονται σε πρόθεση του υπόχρεου για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
Το παραπάνω καταργήθηκε με το Νόμο 3296/04 άρθρο 20 § 15, η ανωτέρω κατάργηση ισχύει από 14-12-2004 (ΠΟΛ.1016/20-1-2006).
Επομένως σε προσφυγές για χρήσεις έως 14/12/2004 σε περίπτωση απόρριψης των βιβλίων, θα πρέπει να ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ο έλεγχος ότι η φοροδιαφυγή οφείλεται σε πρόθεση του φορολογούμενου για απόκρυψη.
Αυτό όμως είναι δύσκολο να αποδειχθεί από την φορολογούσα αρχή.
Το Υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύει άλλη μια φορά με την κατάργηση της διάταξης αυτής, ότι λειτουργεί αποσπασματικά και σε βάρος του φορολογούμενου.

Μετά τιμής
Για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ    ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
       ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης