Αποτελέσματα live αναζήτησης

HELLASTAT A.E. - Τα πρώτα αποτελέσματα Εισηγμένων 2005 - ΔΠΧΠ

30 Μάρτιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά
  • HELLASTAT A.E. - Τα πρώτα αποτελέσματα Εισηγμένων 2005 - ΔΠΧΠ .Αύξηση πωλήσεων κατά 16% και καθαρών κερδών κατά 44% για 173 εισηγμένες Θετική αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα η εικόνα χωρίς τις τράπεζες....
HELLASTAT A.E. � Τα πρώτα αποτελέσματα Εισηγμένων 2005 � ΔΠΧΠ

Αύξηση πωλήσεων κατά 16% και καθαρών κερδών κατά 44% για 173 εισηγμένες

Θετική αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα η εικόνα χωρίς τις τράπεζες

  


Συνολικά έσοδα ύψους � 41,56 δισ. εμφανίζουν 173 εισηγμένες που δημοσίευσαν οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2005, μία ημέρα πριν την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας, με αύξηση που ανέρχεται στο 16,3% έναντι του 2004. Σε ενοποιημένη βάση τα έσοδα αγγίζουν τα � 58 δισ. με αύξηση 16,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη ξεπερνούν τα � 5,5 δισ. με συνολική αύξηση κατά 43,6%. Η Hellastat, που πραγματοποίησε τη σχετική ανάλυση, επισημαίνει ότι το 41,8% των ενοποιημένων καθαρών κερδών (� 2,4 δισ.) δημιουργήθηκε από 12 τράπεζες. Μεταξύ των τραπεζών, η urobank εμφανίζει καθαρά κέρδη (προ μειοψηφίας) � 2,57 δισ. (+38%), η Εθνική � 2,15 δισ. (+15,1%), η Alpha � 1,59 δισ. (+18,4%), η Κύπρου � 1,24 δισ. (+25,8%), η Πειραιώς � 982 δισ. (+43,2%). Στον «μεσαίο τραπεζικό χώρο», η Marfin παρουσιάζει ενοποιημένα έσοδα αυξημένα κατά 49,5% (� 37,98 εκ.) και υπερδιπλασιασμό κερδών, στα � 32,5 εκ. (+168%). Τα συνολικά ενοποιημένα κέρδη του τραπεζικού κλάδου παρουσιάζουν αύξηση κατά 23,3%, με αύξηση των εσόδων κατά 22,5%.

Τα δύο διυλιστήρια Ελληνικά Πετρέλαια και Motor Oil εμφάνισαν αύξηση ενοποιημένων εσόδων κατά 35,6% (� 6,65 δισ.) και 45,9% (� 3,24 δισ.) αντίστοιχα. Ο ΟΤΕ εμφανίζει μειωμένα έσοδα -σε επίπεδο ατομικών καταστάσεων- κατά -1,4%, ενώ οι ζημίες προ φόρων ανέρχονται σε � 430 εκ., μετά την εγγραφή του κόστους της εθελουσίας εξόδου ύψους � 939,6 εκ.  Σε ενοποιημένη βάση, ο ΟΤΕ έρχεται break even σε επίπεδο ΚΠΦ. Ο ΟΠΑΠ εμφανίζει ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους � 3,7 δισ. (+16,3%), καθώς το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κάλυψε στο Δ� Τρίμηνο την κάμψη του πρώτου 9μήνου, ενώ τα έσοδα από αριθμολαχεία �μεταξύ αυτών το ΚΙΝΟ-αυξήθηκαν κατά 46,7%. Η μείωση του μικτού περιθωρίου �κυρίως λόγω αύξησης του ποσοστού απόδοσης στους νικητές- και του περιθωρίου ΚΠΤΦΑ �λόγω αύξησης των λειτουργικών εξόδων- οδηγεί τα Καθαρά κέρδη σε κάμψη κατά 9,3% έναντι του 2004, στα � 458,3 εκ.. Η προσαρμογή, ωστόσο, των αποτελεσμάτων του 2004 για της προβλέψεις διαιτησίας της Intralot, αλλάζει την εικόνα, διαμορφώνοντας αύξηση κερδών το 2005 κατά 11,9%.

Όσον αφορά την εικόνα του συνόλου, ο μέσος ρυθμός αύξησης των εσόδων (σε ατομικό επίπεδο) εκτιμάται σε 7%, με σημαντική όμως υστέρηση του ρυθμού βελτίωσης των ΚΠΤΦΑ, στο 3%. Η εμφάνιση κερδών από αποτιμήσεις, εσόδων από θυγατρικές και κέρδη από πώληση περιουσιακών στοιχείων διαμορφώνει το μέσο ρυθμό αύξησης των κερδών προ φόρων στο 13,1%. Αναλυτικότερα, 116 επιχειρήσεις εμφανίζουν αύξηση των εσόδων τους (13,2% κατά μέσο όρο) και 53 μείωση (-19,6% κατά μέσο όρο). Σε επίπεδο κερδών προ φόρων, 19 επιχειρήσεις είναι ζημιογόνες (από αυτές οι 13 είχαν ζημίες και το 2004), ενώ οι 155 κερδοφόρες πέτυχαν μέσο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 13,1%.

Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η συνολική εικόνα στις 100 επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με αύξηση των συνολικών καθαρών κερδών κατά 54% (44% στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση). Ωστόσο, ο μέσος ρυθμός βελτίωσης υστερεί σημαντικά αφού εκτιμάται στο 5,4% έναντι 17,2% στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

HELLASTAT A.E. � Τα πρώτα αποτελέσματα Εισηγμένων 2005 � ΔΠΧΠ

Αύξηση πωλήσεων κατά 16% και καθαρών κερδών κατά 44% για 173 εισηγμένες

Θετική αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα η εικόνα χωρίς τις τράπεζες

 

 

 


Συνολικά έσοδα ύψους � 41,56 δισ. εμφανίζουν 173 εισηγμένες που δημοσίευσαν οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2005, μία ημέρα πριν την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας, με αύξηση που ανέρχεται στο 16,3% έναντι του 2004. Σε ενοποιημένη βάση τα έσοδα αγγίζουν τα � 58 δισ. με αύξηση 16,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη ξεπερνούν τα � 5,5 δισ. με συνολική αύξηση κατά 43,6%. Η Hellastat, που πραγματοποίησε τη σχετική ανάλυση, επισημαίνει ότι το 41,8% των ενοποιημένων καθαρών κερδών (� 2,4 δισ.) δημιουργήθηκε από 12 τράπεζες. Μεταξύ των τραπεζών, η urobank εμφανίζει καθαρά κέρδη (προ μειοψηφίας) � 2,57 δισ. (+38%), η Εθνική � 2,15 δισ. (+15,1%), η Alpha � 1,59 δισ. (+18,4%), η Κύπρου � 1,24 δισ. (+25,8%), η Πειραιώς � 982 δισ. (+43,2%). Στον «μεσαίο τραπεζικό χώρο», η Marfin παρουσιάζει ενοποιημένα έσοδα αυξημένα κατά 49,5% (� 37,98 εκ.) και υπερδιπλασιασμό κερδών, στα � 32,5 εκ. (+168%). Τα συνολικά ενοποιημένα κέρδη του τραπεζικού κλάδου παρουσιάζουν αύξηση κατά 23,3%, με αύξηση των εσόδων κατά 22,5%.

Τα δύο διυλιστήρια Ελληνικά Πετρέλαια και Motor Oil εμφάνισαν αύξηση ενοποιημένων εσόδων κατά 35,6% (� 6,65 δισ.) και 45,9% (� 3,24 δισ.) αντίστοιχα. Ο ΟΤΕ εμφανίζει μειωμένα έσοδα -σε επίπεδο ατομικών καταστάσεων- κατά -1,4%, ενώ οι ζημίες προ φόρων ανέρχονται σε � 430 εκ., μετά την εγγραφή του κόστους της εθελουσίας εξόδου ύψους � 939,6 εκ.  Σε ενοποιημένη βάση, ο ΟΤΕ έρχεται break even σε επίπεδο ΚΠΦ. Ο ΟΠΑΠ εμφανίζει ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους � 3,7 δισ. (+16,3%), καθώς το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κάλυψε στο Δ� Τρίμηνο την κάμψη του πρώτου 9μήνου, ενώ τα έσοδα από αριθμολαχεία �μεταξύ αυτών το ΚΙΝΟ-αυξήθηκαν κατά 46,7%. Η μείωση του μικτού περιθωρίου �κυρίως λόγω αύξησης του ποσοστού απόδοσης στους νικητές- και του περιθωρίου ΚΠΤΦΑ �λόγω αύξησης των λειτουργικών εξόδων- οδηγεί τα Καθαρά κέρδη σε κάμψη κατά 9,3% έναντι του 2004, στα � 458,3 εκ.. Η προσαρμογή, ωστόσο, των αποτελεσμάτων του 2004 για της προβλέψεις διαιτησίας της Intralot, αλλάζει την εικόνα, διαμορφώνοντας αύξηση κερδών το 2005 κατά 11,9%.

Όσον αφορά την εικόνα του συνόλου, ο μέσος ρυθμός αύξησης των εσόδων (σε ατομικό επίπεδο) εκτιμάται σε 7%, με σημαντική όμως υστέρηση του ρυθμού βελτίωσης των ΚΠΤΦΑ, στο 3%. Η εμφάνιση κερδών από αποτιμήσεις, εσόδων από θυγατρικές και κέρδη από πώληση περιουσιακών στοιχείων διαμορφώνει το μέσο ρυθμό αύξησης των κερδών προ φόρων στο 13,1%. Αναλυτικότερα, 116 επιχειρήσεις εμφανίζουν αύξηση των εσόδων τους (13,2% κατά μέσο όρο) και 53 μείωση (-19,6% κατά μέσο όρο). Σε επίπεδο κερδών προ φόρων, 19 επιχειρήσεις είναι ζημιογόνες (από αυτές οι 13 είχαν ζημίες και το 2004), ενώ οι 155 κερδοφόρες πέτυχαν μέσο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 13,1%.

Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η συνολική εικόνα στις 100 επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με αύξηση των συνολικών καθαρών κερδών κατά 54% (44% στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση). Ωστόσο, ο μέσος ρυθμός βελτίωσης υστερεί σημαντικά αφού εκτιμάται στο 5,4% έναντι 17,2% στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

HELLASTAT A.E. � Τα πρώτα αποτελέσματα Εισηγμένων 2005 � ΔΠΧΠ

Αύξηση πωλήσεων κατά 16% και καθαρών κερδών κατά 44% για 173 εισηγμένες

Θετική αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα η εικόνα χωρίς τις τράπεζες

 
Συνολικά έσοδα ύψους � 41,56 δισ. εμφανίζουν 173 εισηγμένες που δημοσίευσαν οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2005, μία ημέρα πριν την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας, με αύξηση που ανέρχεται στο 16,3% έναντι του 2004. Σε ενοποιημένη βάση τα έσοδα αγγίζουν τα � 58 δισ. με αύξηση 16,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη ξεπερνούν τα � 5,5 δισ. με συνολική αύξηση κατά 43,6%. Η Hellastat, που πραγματοποίησε τη σχετική ανάλυση, επισημαίνει ότι το 41,8% των ενοποιημένων καθαρών κερδών (� 2,4 δισ.) δημιουργήθηκε από 12 τράπεζες. Μεταξύ των τραπεζών, η urobank εμφανίζει καθαρά κέρδη (προ μειοψηφίας) � 2,57 δισ. (+38%), η Εθνική � 2,15 δισ. (+15,1%), η Alpha � 1,59 δισ. (+18,4%), η Κύπρου � 1,24 δισ. (+25,8%), η Πειραιώς � 982 δισ. (+43,2%). Στον «μεσαίο τραπεζικό χώρο», η Marfin παρουσιάζει ενοποιημένα έσοδα αυξημένα κατά 49,5% (� 37,98 εκ.) και υπερδιπλασιασμό κερδών, στα � 32,5 εκ. (+168%). Τα συνολικά ενοποιημένα κέρδη του τραπεζικού κλάδου παρουσιάζουν αύξηση κατά 23,3%, με αύξηση των εσόδων κατά 22,5%.

Τα δύο διυλιστήρια Ελληνικά Πετρέλαια και Motor Oil εμφάνισαν αύξηση ενοποιημένων εσόδων κατά 35,6% (� 6,65 δισ.) και 45,9% (� 3,24 δισ.) αντίστοιχα. Ο ΟΤΕ εμφανίζει μειωμένα έσοδα -σε επίπεδο ατομικών καταστάσεων- κατά -1,4%, ενώ οι ζημίες προ φόρων ανέρχονται σε � 430 εκ., μετά την εγγραφή του κόστους της εθελουσίας εξόδου ύψους � 939,6 εκ.  Σε ενοποιημένη βάση, ο ΟΤΕ έρχεται break even σε επίπεδο ΚΠΦ. Ο ΟΠΑΠ εμφανίζει ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους � 3,7 δισ. (+16,3%), καθώς το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κάλυψε στο Δ� Τρίμηνο την κάμψη του πρώτου 9μήνου, ενώ τα έσοδα από αριθμολαχεία �μεταξύ αυτών το ΚΙΝΟ-αυξήθηκαν κατά 46,7%. Η μείωση του μικτού περιθωρίου �κυρίως λόγω αύξησης του ποσοστού απόδοσης στους νικητές- και του περιθωρίου ΚΠΤΦΑ �λόγω αύξησης των λειτουργικών εξόδων- οδηγεί τα Καθαρά κέρδη σε κάμψη κατά 9,3% έναντι του 2004, στα � 458,3 εκ.. Η προσαρμογή, ωστόσο, των αποτελεσμάτων του 2004 για της προβλέψεις διαιτησίας της Intralot, αλλάζει την εικόνα, διαμορφώνοντας αύξηση κερδών το 2005 κατά 11,9%.

Όσον αφορά την εικόνα του συνόλου, ο μέσος ρυθμός αύξησης των εσόδων (σε ατομικό επίπεδο) εκτιμάται σε 7%, με σημαντική όμως υστέρηση του ρυθμού βελτίωσης των ΚΠΤΦΑ, στο 3%. Η εμφάνιση κερδών από αποτιμήσεις, εσόδων από θυγατρικές και κέρδη από πώληση περιουσιακών στοιχείων διαμορφώνει το μέσο ρυθμό αύξησης των κερδών προ φόρων στο 13,1%. Αναλυτικότερα, 116 επιχειρήσεις εμφανίζουν αύξηση των εσόδων τους (13,2% κατά μέσο όρο) και 53 μείωση (-19,6% κατά μέσο όρο). Σε επίπεδο κερδών προ φόρων, 19 επιχειρήσεις είναι ζημιογόνες (από αυτές οι 13 είχαν ζημίες και το 2004), ενώ οι 155 κερδοφόρες πέτυχαν μέσο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 13,1%.

Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η συνολική εικόνα στις 100 επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με αύξηση των συνολικών καθαρών κερδών κατά 54% (44% στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση). Ωστόσο, ο μέσος ρυθμός βελτίωσης υστερεί σημαντικά αφού εκτιμάται στο 5,4% έναντι 17,2% στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης