Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την Ενσωμάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο

30 Μάρτιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Στοχεύοντας στην παροχή νέων υπηρεσιών προς τον Πολίτη αλλά και προς τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανέπτυξε κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την "Παρακολούθηση Ενσωμάτωσης των Κοινοτικών Οδηγιών στο Εθνικό μας Δίκαιο"...

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα,  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΘΕΜΑ: "Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών      Συστημάτων για την Ενσωμάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο "

Στοχεύοντας στην παροχή νέων υπηρεσιών προς τον Πολίτη αλλά και προς τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανέπτυξε κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την "Παρακολούθηση Ενσωμάτωσης των Κοινοτικών Οδηγιών στο Εθνικό μας Δίκαιο".


Η υπηρεσία πρόκειται να ενταχθεί τις προσεχείς ημέρες στον ιστοχώρο www.gsis.gr.
Σκοπός της σημαντικής αυτής υπηρεσίας είναι η υποστήριξη του έργου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης που έχει τον συντονισμό της ενσωμάτωσης των Κοινοτικών Οδηγιών στο Εθνικό μας Δίκαιο. Ταυτόχρονα, χρήστες της υπηρεσίας θα είναι και όλα τα Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ενσωμάτωσης των Κοινοτικών Οδηγιών.


Αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο για την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για να καταγράφει τη ροή των διαδικασιών ενσωμάτωσης (Υπουργείο, αρμόδια Δ/νση, Υπηρεσία) και να ενημερώνεται άμεσα για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν, ώστε να διευκολύνεται χωρίς καθυστέρηση η ενσωμάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο.
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης κ. Αργύριος Καρράς και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος επισημαίνουν ότι το νέο σύστημα υλοποιεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που θα συμβάλει αποτελεσματικά στην βελτίωση της εικόνας της χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς δεν θα υπερβαίνει πλέον τα χρονικά όρια που τίθενται για κάθε οδηγία προς τα κράτη μέλη.
Το λογισμικό της υπηρεσίας αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από το στελεχιακό δυναμικό της ΓΓΠΣ, με χρήση του ελεύθερου λογισμικού "CIRCA" της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η νέα αυτή υπηρεσία, που θα υποστηρίζεται τεχνικά κατά την παραγωγική της λειτουργία από την ΓΓΠΣ, περιλαμβάνει:
· Βάση δεδομένων κοινοτικών οδηγιών.
· Οργάνωση διαδικασιών ενσωμάτωσης για κάθε κοινοτική οδηγία.
· Εισαγωγή στοιχείων για κάθε κοινοτική οδηγία όσον αφορά τα αρμόδια και συναρμόδια Υπουργεία, τους υπεύθυνους, τις απαιτούμενες νομοθετικές ενέργειες, τα χρονοδιαγράμματα κ.λ.π..
· Επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την πρόοδο των διαδικασιών ενσωμάτωσης.
· Εντοπισμό σημείων καθυστέρησης στη ροή της διαδικασίας ενσωμάτωσης
· Προειδοποίηση για υπερβάσεις χρονικών ορίων.

Προκειμένου η παρεχόμενη υπηρεσία από την ΓΓΠΣ να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία  θα ακολουθήσει, εντός των προσεχών ημερών, εκπαίδευση των επιφορτισμένων με την διαδικασία ενσωμάτωσης υπευθύνων όλων των Υπουργείων στη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ).Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης