Μια ημέρα νωρίτερα θα καταβληθούν οι αποδοχές μέσω εφοριών

Οικονομικές Ειδήσεις

30 Μάρτιος 2006
Μια ημέρα νωρίτερα από τα ισχύοντα, την Πέμπτη 13 Απριλίου, θα καταβληθούν εφέτος στους δημοσίους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που μισθοδοτούνται μέσω εφοριών, οι αποδοχές του β΄ δεκαπενθημέρου Απριλίου 2006 μαζί με το επίδομα εορτών Πάσχα... Taxheaven.gr

Μια ημέρα νωρίτερα από τα ισχύοντα, την Πέμπτη 13 Απριλίου, θα καταβληθούν εφέτος στους δημοσίους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που μισθοδοτούνται μέσω εφοριών, οι αποδοχές του β΄ δεκαπενθημέρου Απριλίου 2006 μαζί με το επίδομα εορτών Πάσχα.
Αυτό προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Πέτρου Δούκα, ο οποίος απέστειλε σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές και οι χρηματαποστολές των ΔΟΥ.

Πηγή Κέρδος