Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ημι...αντικειμενικός» ο τρόπος υπολογισμού του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές

29 Μάρτιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • H ANTIKEIMENIKH αξία των ακινήτων θα λαμβάνεται ως «βάση» για την επιβολή του ΦΠΑ 19% στις νεόδμητες οικοδομές. Αυτό προκύπτει από τις χθεσινές δηλώσεις του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντ. Μπέζα, ο οποίος κατά τη διάρκεια συνεντεύξεως Τύπου αποσαφήνισε πλήρως το καθεστώς επιβολής του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές, ή σε όσες ανανεώνεται η άδειά τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2006...

H ANTIKEIMENIKH αξία των ακινήτων θα λαμβάνεται ως «βάση» για την επιβολή του ΦΠΑ 19% στις νεόδμητες οικοδομές. Αυτό προκύπτει από τις χθεσινές δηλώσεις του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντ. Μπέζα, ο οποίος κατά τη διάρκεια συνεντεύξεως Τύπου αποσαφήνισε πλήρως το καθεστώς επιβολής του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές, ή σε όσες ανανεώνεται η άδειά τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ο κ. Μπέζας διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για έναν «μαθηματικό τύπο», αλλά για ένα απλό και αντικειμενικό σύστημα ελέγχου που δεν θα επιδέχεται παρερμηνείες ή παρεξηγήσεις, δεν θα διευκολύνει συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, ενώ ταυτόχρονα θα κατοχυρώνει τον πολίτη, την πολιτεία και θα διασφαλίζει τα έσοδα του δημοσίου.

Βασικός στόχος του οικονομικού επιτελείου, όπως τόνισε ο υφυπουργός Οικονομίας, είναι να εξυγιανθεί το «κύκλωμα» της οικοδομής, παταχθεί η φοροδιαφυγή και προστατευτούν οι υποψήφιοι αγοραστές ακινήτων από αυθαιρεσίες των κατασκευαστών αλλά και των αρχών, ενώ για το λόγο αυτό προέβλεψε ότι πολύ σύντομα οι τιμές των ακινήτων θα μειωθούν.

Ωστόσο από την άλλη πλευρά παράγοντες της κτηματαγοράς εκτιμούν ότι το εν λόγω σύστημα θα φέρει νέα αναστάτωση που θα έχει ως αποτέλεσμα να «παγώσει» η αγορά, ενώ εκτιμούν ότι με την εφαρμογή του δημιουργούνται «παράθυρα» φοροδιαφυγής αλλά και ότι θα υπάρξει μικρή επιβάρυνση για όσους σκοπεύουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία.

Όσον αφορά ειδικότερα στον τρόπο επιβολής του ΦΠΑ ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ, όπως προκύπτει από τις διευκρινιστικές αποφάσεις του υπουργείου, θα ελέγχει το δηλούμενο τίμημα, την αντικειμενική αξία, καθώς και το προϋπολογιστικό ή απολογιστικό κόστος, προκειμένου στο μεγαλύτερο από τα ανωτέρω ποσά να επιβάλλεται ο ΦΠΑ 19%.

Αναλυτικότερα, ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ θα ελέγχει αποκλειστικά και μόνο εάν το υποκείμενο στο φόρο τίμημα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, υπολείπεται της μεγαλύτερης αξίας μεταξύ της αξίας του ιδίου ακινήτου όπως αυτή λαμβάνεται υπόψη για την φορολογία μεταβίβασης ακινήτων (αντικειμενική αξία) και του δηλούμενου προϋπολογιστικού (εάν το ακίνητο δεν έχει κατασκευαστεί) ή απολογιστικού (εάν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του), κατά περίπτωση κόστους του ακινήτου.

Εφόσον από τον έλεγχο δεν διαπιστώνεται διαφορά, θα καταβάλλεται εφ άπαξ ο αναλογούν στην πώληση του νεόδμητου ακινήτου φόρος εκροών(ΦΠΑ), αφού συμψηφισθεί ο φόρος εισροών, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μέχρι το χρόνο διενέργειας της πώλησης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστώνεται διαφορά, ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ θα αναγράφει σε ειδικό πεδίο επάνω στην ειδική δήλωση ΦΠΑ ως φορολογητέα αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου την μεγαλύτερη των προαναφερθέντων αξιών, δηλαδή της αντικειμενικής αξίας και του προϋπολογιστικού ή απολογιστικού κόστους, που σημειωτέον ο ίδιος ο φορολογούμενος έχει συμπληρώσει στη συγκεκριμένη δήλωση.

Εφόσον η αναγραφόμενη αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου γίνει αποδεκτή από τον φορολογούμενο θα καταβάλλεται ο αναλογούν φόρος, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να ζητήσει με αίτησή του προς το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΕ) εκτίμηση της αξίας του μεταβιβαζόμενου νεόδμητου ακινήτου από το ΣΟΕ, η κρίση του οποίου είναι δεσμευτική για τον προϊστάμενο της ΔΟΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τόνισε ο κ. Μπέζας, είναι φανερό ότι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν θα διαμορφώνει ο ίδιος την αξία πώλησης του ακινήτου, παρά μόνο θα ελέγχει κατά νόμο την ακρίβεια της υποβαλλόμενης δήλωσης προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο το δηλούμενο τίμημα υπολείπεται της μεγαλύτερης αξίας μεταξύ της αξίας του ιδίου ακινήτου όπως αυτή λαμβάνεται υπόψη για τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και του δηλούμενου προϋπολογιστικού ή απολογιστικού, κατά περίπτωση, κόστους του ακινήτου.

Ο κ. Μπέζας υπογράμμισε επίσης ότι όσον αφορά στους ελέγχους για την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων θα πραγματοποιούνται εντός πενταετίας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι τακτικοί έλεγχοι.

Πηγή Ναυτεμπορική .Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης