Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σημαντικό βήμα για την ενοποίηση των Ταμείων

  • Ως προάγγελος ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων εκτιμάται η κίνηση της κυβέρνησης για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων λειτουργίας των 92 οργανισμών που εποπτεύονται από το υπουργείο Απασχόλησης. Με τροπολογία πού κατατέθηκε στη Βουλή συστήνεται ειδική Γραμματεία Συντονισμού Aσφαλιστικών Tαμείων, η οποία θα έχει ως βασικό έργο «την καθιέρωση ενιαίας λειτουργίας, συνεργασίας και αλληλοεξυπηρέτησης των ταμείων». ....

Ως προάγγελος ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων εκτιμάται η κίνηση της κυβέρνησης για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων λειτουργίας των 92 οργανισμών που εποπτεύονται από το υπουργείο Απασχόλησης. Με τροπολογία πού κατατέθηκε στη Βουλή συστήνεται ειδική Γραμματεία Συντονισμού Aσφαλιστικών Tαμείων, η οποία θα έχει ως βασικό έργο «την καθιέρωση ενιαίας λειτουργίας, συνεργασίας και αλληλοεξυπηρέτησης των ταμείων».
Πρόκειται για σημεία κλειδιά εν όψει μιας μελλοντικής ενοποίησης όλων των ταμείων, καθώς οι διαφορετικοί κανονισμοί λειτουργίας αλλά και η διαφοροποίηση στις παροχές αποτελούν τα κύρια εμπόδια για κάθε ενοποίηση. Οι ενιαίοι κανόνες θα ανοίξουν τον δρόμο για τη λειτουργία ενός ταμείου ασφάλισης μισθωτών, όπως μετονομάστηκε το ΙΚΑ με τον νόμο 3029/2002.

Η Γραμματεία αποτελεί ουσιαστικά πολιτικό όργανο, καθώς η αποχώρηση του γραμματέα για οποιονδήποτε λόγο θα συμπαρασύρει και τους υπαλλήλους που θα εργάζονται στη Γραμματεία με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Πηγή express

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης