Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πως θα γίνει η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του Φ.Μ.Υ για το 2012.

8 Δεκέμβριος 2011
Το υπουργείο οικονομικών έδωσε στην δημοσιότητα εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για την παρακράτηση
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του φόρου μισθοτών υπηρεσιών για την νέα χρονιά.

Αναλυτικά όλη η εγκύκλιος:

ΠΟΛ.1246/7.12.2011 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2012 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.4024/2011

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης