Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποτελέσματα από την εκκαθάριση (13ης αποστολής) Φόρου Εισοδήματος Φ.Π. 2011

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (13ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΣΤΟΛΗ :13η

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
  ΠΛΗΘΟΣ %     ΠΛΗΘΟΣ %
Χρεωστικές 118.979 25,38 2.719.948.717 172.769.478 98.416 82,72
Πιστωτικές 148.311 31,64 3.238.927.291 -91.053.941 129.914 87,60
Μηδενικές 201.510 42,98 1.641.346.365 0 173.554 86,13
ΣΥΝΟΛΟ 468.800 100 7.600.222.373 81.715.537 401.884 85,73

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 468.800 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 401.884 δηλαδή ποσοστό 85,73% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.
 
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 13ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011.
 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως και 13η

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
  ΠΛΗΘΟΣ %     ΠΛΗΘΟΣ %
Χρεωστικές 1.134.146 20,82 33.655.329.930 2.706.930.510 797.864 70,35
Πιστωτικές 1.977.738 36,30 45.442.583.897 -1.582.410.881 1.516.821 76,69
Μηδενικές 2.336.809 42,88 20.714.347.526 0 1.784.452 76,36
ΣΥΝΟΛΟ 5.448.693 100 99.812.261.353 1.124.519.629 4.099.137 75,23


Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 5.448.693 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 4.099.137 δηλαδή ποσοστό 75,23% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης