Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συμφωνία - σταθμός των «25» για εργασιακά και ανάπτυξη

  • ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ για τη στρατηγική της Λισαβόνας, αλλά και για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, οδηγείται σήμερα, στις Βρυξέλλες, η Σύνοδος Κορυφής των Βρυξελλών, ενώ οι «25» ηγέτες υποστηρίζουν τη θέση της Ευρωβουλής για την απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών σε κοινοτικό επίπεδο (πρώην οδηγία Μπoλκεστάιν).

ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ για τη στρατηγική της Λισαβόνας, αλλά και για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, οδηγείται σήμερα, στις Βρυξέλλες, η Σύνοδος Κορυφής των Βρυξελλών, ενώ οι «25» ηγέτες υποστηρίζουν τη θέση της Ευρωβουλής για την απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών σε κοινοτικό επίπεδο (πρώην οδηγία Μπoλκεστάιν).

Πάντως, το βασικό συμπέρασμα της παρούσας Συνόδου είναι ότι η συναινετική συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη στρατηγική της Λισαβόνας ήταν η ελάχιστη δυνατή, αφού οι ποσοτικοί στόχοι, που έθετε η αυστριακή προεδρία για την απασχόληση, δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί από την πλειοψηφία των κρατών-μελών.

Σχετικά με τη στρατηγική της Λισαβόνας και ειδικότερα την απασχόληση, η προεδρία ζητούσε να δεσμευθούν τα κράτη-μέλη ότι μέχρι το 2010 θα δημιουργήσουν 10 εκατ. νέες θέσεις εργασίας. Τελικά, η πρόταση αυτή αποσύρθηκε, διότι τα περισσότερα κράτη-μέλη θεώρησαν ότι για λόγους αξιοπιστίας δεν πρέπει να τίθενται στόχοι που δεν είναι σίγουρο ότι θα επιτευχθούν. Μάλιστα, επικαλέσθηκαν σχετικές δεσμεύσεις του 2000 για την αύξηση της απασχόλησης στις γυναίκες και τους εργαζόμενους ηλικίας 55-64 ετών.

Αντίθετα, έγινε αποδεκτή από τους 25 ηγέτες η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία προβλέπει ότι «έως το τέλος του 2007 κάθε νέος, που εγκαταλείπει το σχολείο και είναι άνεργος, θα πρέπει να δέχεται προσφορά εργασίας, μαθητείας, συμπληρωματικής επιμόρφωσης ή άλλης δυνατότητας απασχόλησης εντός έξι μηνών, ενώ, έως το 2010, η προθεσμία αυτή θα πρέπει να μειωθεί σε 100 ημέρες».

Σχετικά με την οδηγία για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, το σχέδιο συμπερασμάτων της αυστριακής προεδρίας, το οποίο φαίνεται ότι θα γίνει τελικά δεκτό από τους «25», καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση «βασισμένη, σε μεγάλο βαθμό, στην πρώτη ανάγνωση της Ευρωβουλής».

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωβουλή έχει επιφέρει τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, τη γνωστή και ως οδηγία-Μπολκεστάιν, από το όνομα του τότε επιτρόπου. Η πλέον σημαντική είναι η κατάργηση της ρήτρας της χώρας προέλευσης, που προέβλεπε ότι ένας αποσπασμένος εργαζόμενος θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες σε ένα κράτος-μέλος, με βάση την εργατική νομοθεσία της χώρας προέλευσης (του αποσπασμένου) και όχι αυτή της παροχής υπηρεσιών.

Το όλο θέμα απασχόλησε και τη χθεσινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με την αυστριακή προεδρία. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων υποστηρίζουν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ η θέση των εργοδοτών είναι σε γενικές γραμμές αρνητική (για τη θέση της Ευρωβουλής), αλλά θα περιμένουν, όπως είπαν, να δουν την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, προκειμένου να κάνουν τις τελικές εκτιμήσεις τους.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι εντολές που δίνει η Σύνοδος Κορυφής στην Επιτροπή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Κομισιόν καλείται να καθορίσει μετρήσιμους στόχους σε συγκεκριμένους τομείς για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και να υποβάλει έκθεση προόδου στο Συμβούλιο, έως τα τέλη του 2006. Ζητείται επίσης από τα κράτη-μέλη να καθιερώσουν έως το 2007 ένα σύστημα που θα περιορίζει σε μια εβδομάδα το χρόνο που θα απαιτείται για τη σύσταση μιας επιχείρησης.

3 βασικοί στόχοι

Σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για μια κοινή ενεργειακή πολιτική, μπορεί να μην ελήφθησαν θεαματικές αποφάσεις, αλλά σίγουρα γίνεται το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τους 25 ηγέτες, η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να αναπτυχθεί με βάση επαρκή γνώση και κατανόηση των ενεργειακών αναγκών και πολιτικών των κρατών-μελών. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε κοινές προοπτικές, όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη προσφορά και ζήτηση και σε αντικειμενική και διαφανή αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων όλων των ενεργειακών πηγών και να συμβάλει ισόρροπα σε τρεις κύριους στόχους:

1. Την αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής ενέργειας και η εξασφάλιση μιας κοινής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές της αλληλεγγύης και της επικουρικότητας.

2. Η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της δυνατότητας ενεργειακού εφοδιασμού, τόσο των επιχειρηματιών όσο και των καταναλωτών, σε προσιτές τιμές, στο πλαίσιο σταθερού ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

3. Η προώθηση ενός φιλόδοξου σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση, με γνώμονα την ικανότητα της Ενωσης να εξοικονομήσει ποσοστό 20% της ενέργειας μέχρι το 2020.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης