Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Τρύπα» στην εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 10μηνο

23 Νοέμβριου 2011
  • Μειωμένα κατά 4% τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού
Αποκλίσεις 2,1 δισ. ευρώ σε έσοδα και δαπάνες αποτυπώνουν τα αναθεωρημένα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2011. Σε σχέση με τους αρχικούς στόχους του Προϋπολογισμού 2011 η «τρύπα» ανέρχεται σε 4 δισ. ευρώ περίπου.

Σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο 10μηνο διαμορφώθηκε στα 20,09 δισ. ευρώ έναντι του νέου στόχου 20,36 δισ. ευρώ όπως προσδιορίστηκε με το σχέδιο του προϋπολογισμού 2012 και ελλείμματος 18,08 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39,2 δισ. ευρώ και εμφανίζονται μειωμένα κατά 4,0% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010. Η υστέρηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και της μείωσης των εισοδημάτων, καθώς και στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Η υστέρηση έναντι του στόχου για το ίδιο διάστημα οφείλεται σε καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την απεργία του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ. και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς και στη μετάθεση στο απομένον δίμηνο του έτους, ορισμένων εσόδων από την εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου, λόγω καθυστερήσεων στις σχετικές διαδικασίες.

Στο 10μηνο είχε εισπραχθεί το 77,6% των υπολογιζόμενων άμεσων φόρων (15,8 δισ. ευρώ) και το 80,5% των έμμεσων φόρων (23,4 δισ. ευρώ). Από τους φόρους στην περιουσία είχαν εισπραχθεί μόλις 401 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 1,12 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3,15 δισ. ευρώ ή 5,8% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2,4 δισ. ευρώ ή 19,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010, στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 2,5% ή 999 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 που οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2,7 δισ. ευρώ που υπερέβη την μείωση κατά 1.772 εκατ. ευρώ των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 10μηνο είχε καλυφθεί το 93,1% των ετήσιων πιστώσεων των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς είχαν εκταμιευθεί 10,5 δισ. ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων 11,2 δισ. ευρώ. Το ΙΚΑ είχε καλύψει το 91,4% της χρηματοδότησης και ο ΟΑΕΕ το 101,8% (υπέρβαση).

Από το υπουργείο Οικονομικών σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δηλαδή την Κεντρική Κυβέρνηση και όχι τη Γενική Κυβέρνηση. Δεν αφορούν δηλαδή το σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων, βάση των οποίων προσδιορίζεται το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA95, που συνιστά και το κριτήριο για την αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής πολιτικής από την τρόικα. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σχέδιο του Προϋπολογισμού του 2012 που συζητείται στη Βουλή, το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2011 προσδιορίζεται στο 9% του ΑΕΠ.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ανεξάρτητα από το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2011, οι δημοσιονομικοί στόχοι του 2012 για πρωτογενές πλεόνασμα 1,1%, δημοσιονομικό έλλειμμα 5,4% (αντί για 6,7%) και μείωση των τόκων εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους κατά 3,6 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2011 και κατά 5,1 δισ. ευρώ σε σχέση με την πρόβλεψη του 2012 προ PSI, μπορούν να εξυπηρετηθούν ούτως ή άλλως επί τη βάση των μέτρων που έχουν ήδη νομοθετηθεί.
Πηγή: Newsbeast.grΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης