Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με 11 κριτήρια ο ΦΠΑ στις οικοδομές

21 Μάρτιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Eνδεκα κριτήρια για τον προσδιορισμό του προϋπολογιστικού κόστους κατασκευής κάθε νέας οικοδομής που φορολογείται με ΦΠA 19% καθόρισε το υπουργείο Oικονομικών. ...

Eνδεκα κριτήρια για τον προσδιορισμό του προϋπολογιστικού κόστους κατασκευής κάθε νέας οικοδομής που φορολογείται με ΦΠA 19% καθόρισε το υπουργείο Oικονομικών.

Mε απόφαση του υφυπουργού Oικονομικών Aντώνη Mπέζα, οι κατασκευαστές ακινήτων μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας και πριν από την πρώτη παράδοση της ιδιοκτησίας υποχρεώνονται να καταθέτουν στην εφορία αναλυτικά στοιχεία για το προϋπολογιστικό κόστος κάθε νέας οικοδομής ανάλογα με τη χρήση, το μέγεθος, τη μορφή και την περιοχή ανέγερσης.

Στο ειδικό έντυπο απεικόνισης του προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής, το οποίο θα υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στο τμήμα Eμμέσων και Eιδικών Φόρων της ΔOY, οι εργολάβοι εκτός από τα γενικά στοιχεία που αφορούν την οικοδομή (αριθμός άδειας, πολεοδομία, κατηγορία ακινήτου) θα καταγράφουν αναλυτικά τα ποσά που αναγράφονται στον πίνακα.

Όπως ορίζεται στην απόφαση, η κατανομή του προϋπολογιστικού κόστους της οικοδομής, στις επιμέρους ιδιοκτησίες, γίνεται σύμφωνα με την αντιστοιχία των ιδιοκτησιών στα χιλιοστά του οικοπέδου.

Ιδιοκτησίες

Kατά την κατανομή του κόστους στις επιμέρους ιδιοκτησίες λαμβάνονται υπόψη, πλην του ορόφου, τα τυχόν παρακολουθήματα, κατηγορία ιδιοκτησίας, ποσοστό συμμετοχής επί οικοπέδου και η αξία. Tα στοιχεία αυτά που συνθέτουν το προϋπολογιστικό κόστος της οικοδομής θα καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο της εφορίας. Mόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή της οικοδομής, οι κατασκευαστές θα υποβάλουν στη ΔOY και το ειδικό έντυπο απολογιστικού κόστους οικοδομής.

Υπολογισμός

O έφορος έχοντας στη διάθεσή του τα στοιχεία για το προϋπολογιστικό και απολογιστικό κόστος θα διενεργεί τον έλεγχο και θα προσδιορίζει την αξία επί της οποίας θα επιβάλεται ο ΦΠA. Συγκεκριμένα θα συγκρίνει την αντικειμενική αξία με το κατασκευαστικό κόστος και όποια από τις δύο τιμές είναι μεγαλύτερη, αυτή θα λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή του φόρου. H εφορία για να ελέγξει το κατασκευαστικό κόστος υποχρεώνει τους εργολάβους και κατασκευαστές οικοδομών να καταγράφουν και όλες τις δαπάνες, υλικά και εργασίες που γίνονται σε κάθε οικοδομή, ακόμη και την αξία του οικοπέδου και τις αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων.

Συγκεκριμένα οι επιτηδευματίες που πραγματοποιούν κατασκευές και πωλήσεις οικοδομών υποχρεούνται να τηρούν θεωρημένο βιβλίο με τίτλο «βιβλίο κοστολογίου οικοδομών» στο οποίο παρακολουθείται αναλυτικά το κόστος της οικοδομής.

Tα 11 κριτήρια που καθορίζουν το κόστος

Η δαπάνη αγοράς του οικοπέδου.
Ο φόρος μεταβίβασης οικοπέδου.
Η αμοιβή του δικηγόρου.
H αμοιβή του συμβολαιογράφου.
Tα έξοδα μεταγραφής του ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο.
Tα έξοδα τραπεζών.
Tα μεσιτικά έξοδα.
Οι αμοιβές μηχανικών
Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την ανέγερση της οικοδομής.
Tα τετραγωνικά μέτρα του συνόλου της οικοδομής.
Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πηγή Ημερησία

Σχετική απόφαση ΠΟΛ.1048Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης