Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τρεις βόμβες Ράιχενμπαχ για τη φοροδιαφυγή.

21 Νοέμβριος 2011
Εχοντας καταθέσει την πρώτη τριμηνιαία έκθεση της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα, όπου επισημαίνονται οι προτεραιότητες του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και ο ρόλος της Task Force, ο επικεφαλής της, Χορστ Ράιχενμπαχ, εξηγεί στο «Εθνος της Κυριακής» την ανάγκη να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις με αποφασιστικότητα, προκειμένου η χώρα να επιστρέψει στην ανάπτυξη.
 
Οσον αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ο κύριος Ράιχενμπαχ τονίζει ότι είναι απαραίτητη η πολιτική βούληση για να υπάρξουν αποτελέσματα, ενώ περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να απορροφηθούν καλύτερα τα κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία και να γίνει η χώρα μας ελκυστική για τους επενδυτές - Ελληνες και ξένους.
 
Εχετε δώσει μεγάλη έμφαση στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός;
 
Το σχετικό σχέδιο δράσης υπάρχει από τον Μάιο του 2011 και έχει συμφωνηθεί με τις ελληνικές Αρχές. Τώρα είναι απαραίτητη η πολιτική βούληση και η υποστήριξη από τον ευρύτερο πληθυσμό προκειμένου αυτή η προσπάθεια να αποφέρει αποτελέσματα. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δεν θα είναι αρεστή σε όλους, αλλά είναι μια αναγκαιότητα για την κοινωνία στο σύνολό της από την άποψη της δικαιοσύνης και της δίκαιης κατανομής των βαρών.
 
Πλέον είναι διαθέσιμη η τεχνική βοήθεια από άλλα κράτη-μέλη και από το ΔΝΤ, που παρέχουν τα καλύτερα εργαλεία και τις καλύτερες μεθόδους τους για να εντοπιστούν φοροφυγάδες. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να φέρει χειροπιαστά αποτελέσματα, με την προϋπόθεση ότι όλοι είναι εξίσου προσηλωμένοι στον στόχο αυτόν.
 
Ενα από τα σημαντικά προβλήματα που έχουν αναφερθεί είναι η πολυνομία. Τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπισή της και είναι κάτι το οποίο θα εξετάσετε στο άμεσο μέλλον;
 
Οι ελληνικές Αρχές μας έχουν ήδη επισημάνει μερικούς τομείς όπου η Ομάδα Δράσης θα μπορούσε να βοηθήσει για την απλούστευση και την αποσαφήνιση της νομοθεσίας, κυρίως στον επιχειρηματικό τομέα, όπου θέλουμε να καταπολεμήσουμε, για παράδειγμα, τις πολλές και πολύπλοκες διαδικασίες για τις εξαγωγές. Κατά γενικό κανόνα, θα θέλαμε να στηρίξουμε την ελληνική διοίκηση στο να θέσει μια ολοκληρωμένη δέσμη κανόνων, που θα είναι κατανοητοί σε όλους και εύκολα εφαρμόσιμοι.
 
Πόσο διαφοροποιήθηκαν τα δεδομένα με την απόφαση περί «κουρέματος» του ελληνικού χρέους; Πώς πιστεύετε ότι η θα περάσει πιο γρήγορα στον δρόμο της ανάπτυξης;
 
Η ταχύτητα με την οποία η Ελλάδα θα επιστρέψει στην ανάπτυξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποφασιστικότητα με την οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μόνο εάν η ελληνική οικονομία γίνει πιο ανοικτή, διαφανής και δυναμική, μπορεί να βγει η χώρα από την ύφεση.
 
Ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα προκειμένου να μη χαθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ;
 
Στηρίζοντας τις ελληνικές Αρχές με τη διαχείριση των ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Επιτροπής, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα.
 
Πρώτον, έχουμε επικεντρωθεί σε μεγάλα έργα με τη μεγαλύτερη δυνατή δυνατότητα απορρόφησης και οικονομικό αντίκτυπο.
 
Δεύτερον, αναζητάμε τα ανενεργά έργα, που μπορούν να ακυρωθούν και συνεπώς τα κεφάλαια να ανακατευθυνθούν σε ώριμα έργα.
 
Τρίτον, στηρίζουμε την κινητοποίηση της τεχνικής βοήθειας για την αντιμετώπιση ζητημάτων που εμποδίζουν την ομαλή προετοιμασία των έργων, τη σύναψη συμβάσεων και την εφαρμογή τους.
 
Τέταρτον, στηρίζουμε την απλούστευση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, όπου αυτό χρειάζεται, για παράδειγμα στα δημόσια έργα, σε απαλλοτριώσεις, κ.λπ. και, τέλος, υποστηρίζουμε την επανεξέταση και τον εξορθολογισμό των συστημάτων διαχείρισης.
 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα προβλήματα της συγχρηματοδότησης, στηρίζουμε επίσης και άλλες κινήσεις. Η Επιτροπή, για παράδειγμα, έχει ήδη εγκρίνει την αύξηση της συγχρηματοδότησης της ΕΕ με ποσοστό έως και 85% (στο πλαίσιο της υφιστάμενης ρύθμισης) και επιπλέον έχει προτείνει και πρόσθετη αύξηση μέχρι και 95%. Αυτό το τελευταίο όμως, βρίσκεται υπό έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
 
Επιπλέον, η Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις για την αύξηση της ρευστότητας των τραπεζών ώστε να καλύψουν συμπληρωματικά κονδύλια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για έργα υποδομής.
 
Πώς μπορούν να «ξεμπλοκάρουν» οι επενδύσεις στην Ελλάδα και πού, κατά τη γνώμη σας, οφείλεται το τέλμα στο οποίο βρίσκεται η χώρα αυτήν τη στιγμή ως επενδυτικός προορισμός;
 
Στις περισσότερες διεθνείς αναφορές όπου συγκρίνεται η ελκυστικότητα των χωρών ως «αποδέκτες» επιχειρήσεων, η Ελλάδα κατατάσσεται σε χαμηλή θέση. Οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα είναι πολλοί, είτε πρόκειται για την εγγραφή της ιδιοκτησίας ή για την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Ευκολότερη ίδρυση εταιρειών, θέσπιση σαφέστερων κανόνων φορολογίας, καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ο χρόνος που χρειάζεται για τις νομικές διαδικασίες είναι ζητήματα που η Ελλάδα οφείλει να αντιμετωπίσει, προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της ως χώρας που αξίζει να επενδύσουν οι εταιρείες και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
 
Αναφέρατε τη διαχείριση των απορριμμάτων ως έναν από τους τομείς προτεραιότητας. Πώς θα διευκολύνετε τα σχετικά έργα και τι οφέλη θα έχει η Ελλάδα από αυτά;
 
Στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Δικαστήριο λόγω της παράνομης και ανεξέλεγκτης ρίψης αποβλήτων καθώς και για την ύπαρξη παράνομων χωματερών. Για να συμμορφωθεί με την απόφαση η Ελλάδα πρέπει να κλείσει και να αναδιαμορφώσει τις υφιστάμενες χωματερές και να δημιουργήσει κατάλληλες εγκαταστάσεις διαχείρισης των αποβλήτων. Αντιλαμβάνομαι ότι οι νέες εγκαταστάσεις καθυστέρησαν λόγω οικονομικών, θεσμικών και διοικητικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να αποσαφηνιστούν τα ζητήματα ιδιοκτησίας, να διοργανωθούν προσκλήσεις υποβολής προσφορών και να εξασφαλιστεί η πρόσθετη χρηματοδότηση.
 
Η Ομάδα Δράσης είναι έτοιμη να στηρίξει τις ελληνικές Αρχές με τεχνική βοήθεια που μπορεί να χρειάζονται για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Εκτός από τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ένα μη αμελητέο πλεονέκτημα θα είναι ότι η Ελλάδα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αποφύγει δυνητικά ακριβά πρόστιμα για μη συμμόρφωσή της με την κοινοτική νομοθεσία.

Πηγή Newsbeast.gr

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης