Αποτελέσματα live αναζήτησης

Χ. Ράιχενμπαχ: Εισπράξιμα 8 δισ. από τη φοροδιαφυγή άμεσα.

18 Νοέμβριος 2011
Ο επικεφαλής της «ομάδας δράσης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, Γερμανός κ. Χορστ Ράιχενμπαχ, παρουσίασε στις Βρυξέλλες την πρώτη τριμηνιαία έκθεση της ειδικής ομάδας της Κομισιόν για την Ελλάδα. O κ. Ράιχενμπαχ είπε ότι η Ελλάδα καταγράφει απώλειες 60 δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή και πρόσθεσε ότι μπορούν άμεσα να εισπραχθούν φόροι 8 δισ. ευρώ για τη μείωση του ελλείμματος και υποσχέθηκε βοήθεια από την ΕΕ και το ΔΝΤ για την επίτευξη του στόχου.  

Από την συνέντευξη Τύπου προέκυψε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει την Ελλάδα για την ανταλλαγή στοιχείων φορολογουμένων με την Ελβετία. Αναφέρθηκε επίσης ότι η Κομισιόν «κατεβάζει» το στόχο για αποκρατικοποιήσεις το 2011 στα 1,3 δισ. ευρώ, από 5 δισ. ευρώ που ήταν αρχικά.

Η ανακοίνωση των Βρυξελλών αναφέρει ότι κ. Ράιχενμπαχ έχει υποβάλει την πρώτη τριμηνιαία έκθεση επί των δραστηριοτήτων της στον Πρόεδρο της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και στην ελληνική κυβέρνηση. Η έκθεση αυτή θα τεθεί επίσης στη διάθεση των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Στόχος τώρα είναι η οριστικοποίηση, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, ενός εκτενούς χάρτη πορείας για την παροχή τεχνικής βοήθειας. Η έκθεση δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι εργασίες σε διάφορους τομείς προτεραιότητας, όπως η φορολογική διοίκηση και η διοικητική μεταρρύθμιση, προχωρούν προς το στάδιο της υλοποίησης» σημειώνει η Κομισιόν, αναφορά που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα από την τρόικα για την τοποθέτηση των μόνιμων επιτηρητών, κάτι που υπονόησε σαφώς προ εβδομάδων η καγκελάριος της Γερμανίας κυρία Ανγκελα Μέρκελ.


Ο επίτροπος Ολι Ρεν, ο οποίος επιβλέπει το έργο ομάδας δράσης δήλωσε ότι «αποτελεί εργαλείο που βρίσκεται στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης. Η επιτυχία της εξαρτάται από το αν οι ελληνικές αρχές είναι αποφασισμένες να την χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας.»


Επ' ευκαιρία της υποβολής της πρώτης αυτής έκθεσης, ο Πρόεδρος Μπαρόζο έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου να μετασχηματίσει το δυναμικό ανάπτυξης της Ελλάδας, και να δημιουργήσει τις θέσεις εργασίας που ο λαός της τόσο επειγόντως χρειάζεται. Θέλουμε πάλι να τονίσουμε ότι τα Ευρωπαϊκά Όργανα θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους, προκειμένου να βοηθήσουν την Ελλάδα. Η Ειδική Ομάδα που συστάθηκε από την Επιτροπή ανέπτυξε γρήγορα καλή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές με σκοπό την διαπίστωση των αναγκών προτεραιότητας. Κινητοποίησε προσφορές τεχνικής βοήθειας από πολλές πλευρές, αποδεικνύοντας έτσι τον μοναδικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής προσπάθειας για τη στήριξη της Ελλάδα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της.»
Ένα ποσό μεταξύ 6 και 8 δις ευρώ από τις φορολογικές οφειλές προς το Δημόσιο μπορεί να εισπραχθεί με την βοήθεια της Ομάδας Κρούσης υπό τον Χ. Ράιχενμπαχ.


Ειδικότερα στην έκθεση γίνεται αναλυτική αναφορά στους εννέα τομείς όπου θα παράσχουν τεχνική βοήθεια τα στελέχη της Ομάδας.

 
1- Ενίσχυση της είσπραξης και διαχείρισης οφειλών
 
 
Δεδομένου ότι οι καθυστερούμενες φορολογικές οφειλές υπολογίζονται στα 60 δισ.ευρώ περίπου, εκ των οποίων περίπου 6-8 δισ. ευρώ θεωρούνται εισπρακτέα, είναι σαφές ότι πρόκειται για τομέα με περιθώρια για πιθανές «γρήγορες νίκες». Η τεχνική βοήθεια στον τομέα αυτό θα επιχειρεί να συνδράμει τη νεοσύστατη (26 Σεπτεμβρίου2011) διεύθυνση διαχείρισης οφειλών στην περαιτέρω βελτιστοποίηση της οργάνωσής της και στην εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων είσπραξης οφειλών.

 
2- Ενίσχυση του συστήματος επίλυσης φορολογικών διαφορών

 
Η είσπραξη οφειλών παρακωλύεται από ένα σύστημα επίλυσης φορολογικών διαφορών το οποίο έχει οδηγήσει σε έναν τεράστιο όγκο εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (περίπου 165.000, αριθμός που αντιστοιχεί σε μη καταβεβλημένους φόρους ύψους 30δισ. ευρώ περίπου), οι οποίες παραμένουν σε εκκρεμότητα για υπερβολικά μεγάλα χρονικά διαστήματα (7-12 έτη).
 
3-Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας φορολογικού ελέγχου.

 
Η τεχνική βοήθεια στον τομέα αυτόν θα επιχειρεί, μεταξύ άλλων, να αναπτύξει μια συνολική στρατηγική ελέγχου και να ενισχύσει την κατάρτιση του ελεγκτικού προσωπικού.

 
4-Ενίσχυση του ελέγχου των μεγάλων φορολογουμένων.

 Οι ελληνικές αρχές αιτήθηκαν τεχνική βοήθεια η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής ειδικά στοχευμένης στους εν λόγω φορολογουμένους και στην ίδρυση ειδικών γραφείων για μεγάλους φορολογουμένους.
 
5-Ενίσχυση του ελέγχου φυσικών προσώπων με μεγάλο πλούτο και αυτοαπασχολούμενων με μεγάλα εισοδήματα.

 
Στον τομέα αυτόν θα παρασχεθεί τεχνική βοήθεια με στόχο τη δημιουργία ειδικών μονάδων / γραφείων και την ανάπτυξη μιας περιεκτικής στρατηγικής συμμόρφωσης και ελέγχου .

 
6- Βελτίωση της καταγραφής, της καταχώρισης και της επιβολής πληρωμής

 Βασικής σημασίας για την ενίσχυση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καταχώρισης και επιβολής πληρωμής, όπως διαπιστώθηκε από την εισαγωγή ενός τέτοιους συστήματος για τον ΦΠΑ.


7-Βελτίωση των φορολογικών υπηρεσιών
 
Η θέσπιση μιας μονάδας φορολογικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη συναφών προϊόντων(τηλεφωνικό κέντρο, ενημερωτικά φυλλάδια, πρόγραμμα προσέγγισης για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων κλπ.) συνιστά έναν ακόμη τομέα για στοχευμένη τεχνική βοήθεια.

 
8- Ενίσχυση της δυνατότητας ανάλυσης κινδύνου και εσόδων
 
 Μια φορολογική διοίκηση πρέπει να είναι σε θέση να κάνει ακριβείς προγνώσεις για τα συνολικά έσοδα, βάσει του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, των πληροφοριών που συγκεντρώνονται μέσα από μηνιαία ή τριμηνιαία στοιχεία για την είσπραξη εσόδων κλπ.
 
9- Αναδιαμόρφωση της οργάνωσης της φορολογικής διοίκησης
 
Η τεχνική βοήθεια στον συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να στοχεύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός διαρθρωμένου προγράμματος κατάρτισης, στην ενίσχυση των εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και στον εξορθολογισμό των λειτουργιών.
 
Πηγή: Express.gr 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης