Αποτελέσματα live αναζήτησης

Όλα τα στοιχεία για τους φόρους που πληρώνουμε

17 Νοέμβριου 2011 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει τη διάθεση μέσω διαδικτύου του Στατιστικού Δελτίου Φορολογικών Δεδομένων Οικονομικού Έτους 2010.
Το στατιστικό δελτίο αποτελεί μια αξιόπιστη και εύχρηστη πηγή στατιστικής πληροφόρησης για τα φορολογικά δεδομένα που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και στοιχεία Κεφαλαίου.

Το περιεχόμενο και ο τρόπος παρουσίασης του Στατιστικού Δελτίου αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με τη στατιστική ανάλυση των οικονομικών μεγεθών, όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Όλα τα στοιχεία δημοσιεύονται με άδεια ελεύθερης αναδιανομής και με χρήση ανοικτών προτύπων.  Συγκεκριμένα, η χρησιμοποιούμενη άδεια Creative Commons 3.0 επιτρέπει τη διανομή και διασκευή των δεδομένων, υπό τη προϋπόθεση ότι γίνεται αναφορά προέλευσης και ότι τα παράγωγα των δεδομένων χρησιμοποιούν την ίδια ή παρόμοια άδεια


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης