Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο καθεστώς για τα εταιρικά σήματα

  • Δόθηκε στις 17/03 στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου περί σημάτων, με το οποίο, μεταξύ των άλλων, διευκολύνεται περισσότερο η διαδικασία μεταβίβασης σήματος. Οι πιο σημαντικές αλλαγές αφορούν νέες δικονομικές ρυθμίσεις, όπως τη διαίρεση δηλώσεως ή καταχωρίσεως σήματος. ....

Δόθηκε στις 17/03  στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου περί σημάτων, με το οποίο, μεταξύ των άλλων, διευκολύνεται περισσότερο η διαδικασία μεταβίβασης σήματος. Οι πιο σημαντικές αλλαγές αφορούν νέες δικονομικές ρυθμίσεις, όπως τη διαίρεση δηλώσεως ή καταχωρίσεως σήματος.
Επίσης υπάρχουν βελτιώσεις των βασικών δικονομικών διατάξεων, που αφορούν όχι μόνο το διεθνές, αλλά και το εθνικό σήμα, προκειμένου να επιταχυνθεί η καταχώριση αυτών και να εξασφαλισθεί με ευέλικτο τρόπο η γνώση των ενδίκων βοηθημάτων που στρέφονται κατ’ αυτών.

Εισάγονται δε τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν το ουσιαστικό δίκαιο των σημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους έως τις 17 Απριλίου.

Πηγή expres

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης