Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο καθεστώς για τα εταιρικά σήματα

19 Μάρτιου 2006 Σχόλια
  • Δόθηκε στις 17/03 στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου περί σημάτων, με το οποίο, μεταξύ των άλλων, διευκολύνεται περισσότερο η διαδικασία μεταβίβασης σήματος. Οι πιο σημαντικές αλλαγές αφορούν νέες δικονομικές ρυθμίσεις, όπως τη διαίρεση δηλώσεως ή καταχωρίσεως σήματος. ....

Δόθηκε στις 17/03  στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου περί σημάτων, με το οποίο, μεταξύ των άλλων, διευκολύνεται περισσότερο η διαδικασία μεταβίβασης σήματος. Οι πιο σημαντικές αλλαγές αφορούν νέες δικονομικές ρυθμίσεις, όπως τη διαίρεση δηλώσεως ή καταχωρίσεως σήματος.
Επίσης υπάρχουν βελτιώσεις των βασικών δικονομικών διατάξεων, που αφορούν όχι μόνο το διεθνές, αλλά και το εθνικό σήμα, προκειμένου να επιταχυνθεί η καταχώριση αυτών και να εξασφαλισθεί με ευέλικτο τρόπο η γνώση των ενδίκων βοηθημάτων που στρέφονται κατ’ αυτών.

Εισάγονται δε τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν το ουσιαστικό δίκαιο των σημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους έως τις 17 Απριλίου.

Πηγή expresΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης