Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) συναντήθηκε στο Λονδίνο στις 2 και 3 Μαρτίου 2006, όπου συζήτησε:

  • Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) συναντήθηκε στο Λονδίνο στις 2 και 3 Μαρτίου 2006, όπου συζήτησε:
Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) συναντήθηκε στο Λονδίνο στις 2 και 3 Μαρτίου 2006, όπου συζήτησε: (i) Συμφωνίες για παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών, (ii) IAS 18 Έσοδα - Πώληση Ακινήτων  (iii) IAS 19 Παροχές σε εργαζόμενους ,  (iv) IAS 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση - Κατάταξη ενός Χρηματοοικονομικού Μέσου, και άλλα
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης