Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) συναντήθηκε στο Λονδίνο στις 2 και 3 Μαρτίου 2006, όπου συζήτησε: | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) συναντήθηκε στο Λονδίνο στις 2 και 3 Μαρτίου 2006, όπου συζήτησε:

19 Μάρτιος 2006 -- Σχόλια
Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) συναντήθηκε στο Λονδίνο στις 2 και 3 Μαρτίου 2006, όπου συζήτησε: (i) Συμφωνίες για παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών, (ii) IAS 18 Έσοδα - Πώληση Ακινήτων  (iii) IAS 19 Παροχές σε εργαζόμενους ,  (iv) IAS 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση - Κατάταξη ενός Χρηματοοικονομικού Μέσου, και άλλα
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone