Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) συναντήθηκε στο Λονδίνο στις 2 και 3 Μαρτίου 2006, όπου συζήτησε:

19 Μάρτιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) συναντήθηκε στο Λονδίνο στις 2 και 3 Μαρτίου 2006, όπου συζήτησε:
Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) συναντήθηκε στο Λονδίνο στις 2 και 3 Μαρτίου 2006, όπου συζήτησε: (i) Συμφωνίες για παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών, (ii) IAS 18 Έσοδα - Πώληση Ακινήτων  (iii) IAS 19 Παροχές σε εργαζόμενους ,  (iv) IAS 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση - Κατάταξη ενός Χρηματοοικονομικού Μέσου, και άλλα
 


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης