Αίτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παράταση υποβολής εμπρόθεσμων καταστάσεων απασχολουμένων στο Σ.ΕΠ.Ε. | Taxheaven

Live Search Results

Αίτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παράταση υποβολής εμπρόθεσμων καταστάσεων απασχολουμένων στο Σ.ΕΠ.Ε.

ΑΘΗΝΑ 11-11-2011

Αρ.Πρωτ. Εξερχομένου 049

Προς το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. κο ΧΑΛΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ

Θέμα: ΑΝΑΓΚΑΙΑ παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή εμπρόθεσμων Καταστάσεων Απασχολουμένων στο Σ.ΕΠ.Ε.

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

Στις 15/11/2011 λήγει η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής καταστάσεων Απασχολούμενου Προσωπικού από όλες τις επιχειρήσεις.

Λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας και μιας σειράς υποχρεώσεων από την πλευρά των Λογιστών –Φοροτεχνικών, παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση και ορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία - για την ανωτέρω υποχρέωση - η 11η Δεκεμβρίου 2011 και επιπλέον παρακαλούμε όπως εκδοθεί το συντομότερο η σχετική εγκύκλιος ώστε να εργαζόμαστε για τις υποχρεώσεις εκείνες των επιχειρήσεων που έχουν κοντινότερη καταληκτική ημερομηνία.


Ευχαριστούμε για την κατανόηση του αιτήματός μας
Διατελούμε με εκτίμηση
για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Πανίδης Αβραάμ

Ο Γενικός Γραμματέας
Πατέλης Γ. Νικόλαος

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Print word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone