Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διεξαγωγή επιμορφωτικού προγράμματος στην Αθήνα από το Ο.Ε.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας υλοποιώντας τον προγραμματισμό του για τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση Οικονομολόγων και Λογιστών-Φοροτεχνικών, διοργανώνει στην Αθήνα Σεμινάριο 60 θέσεων, με θέμα:

Εφαρμοσμένη Λογιστική Βάσει ΕΓΛΣ


Το Σεμινάριο διάρκειας 25 ωρών, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Σεμιναρίων του ΟΕΕ, Μητροπόλεως 12-14, 4ος όροφος και διατίθεται δωρεάν.

Το πρόγραμμα θα έχει ως εξής : Σεμινάριο : 7/11 έως και 11/11

Εισηγητής Α. Ρούσσος (Ορκωτός Ελεγκτής-Εκπαιδευτής ΙΕΣΟΕΛ)  

Δευτέρα 7/11/11, 17.00 – 21.00
Τρίτη 8/11/11, 17.00 – 21.00
Τετάρτη 9/11/11, 17.00 – 21.00
Πέμπτη 10/11/11, 17.00 – 21. 00
Παρασκευή 11/11/11, 17.00 – 21,00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, των οποίων οι Άδειες είναι σε ισχύ κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου. 

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν οι Σημειώσεις του Εισηγητή σε ηλεκτρονική μορφή.

Μετά το πέρας του επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν χωρίς απουσίες.

Έντυπο Αίτησης διατίθεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12–14. 4ος όροφος) ή ηλεκτρονικά από εδώ.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12-14, 4ος όροφος) τις ώρες 08.30-14.00, από την Τετάρτη 2/11 και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων.

Αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με fax ή e-mail.

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας!

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στo τηλέφωνο 2105203922.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης