Ρύθμιση για ζημιογόνες εταιρείες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ρύθμιση για ζημιογόνες εταιρείες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ

3 Μάρτιος 2006 -- Σχόλια

Με τροπολογία του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, που εμφάνισαν ζημίες σε προηγούμενες χρήσεις, λόγω της πρώτης εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) κατά τη χρήση του 2005, να μην λαμβάνουν υπόψη τους τη ζημία που προκύπτει λόγω της αρχικής μετάβασης στα ΔΠΧΠ, για τον προσδιορισμό του μέγιστου ποσού των κερδών που μπορεί να διανεμηθεί ως μέρισμα στους μετόχους τους.

Πηγή Ναυτεμπορική

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone