Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιχορήγησεις 210 εκατ. ευρώ στους μικρομεσαίους

3 Μάρτιου 2006 Σχόλια
  • Με καταλύτη τις τράπεζες η κυβέρνηση επιχειρεί να κατευθύνει τη δεξαμενή των Κοινοτικών πόρων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποσκοπώντας τόσο στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης όσο και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Με καταλύτη τις τράπεζες η κυβέρνηση επιχειρεί να κατευθύνει τη δεξαμενή των Κοινοτικών πόρων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποσκοπώντας τόσο στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης όσο και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.


Ο τρίτος κύκλος ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ανακοινώθηκε επισήμως χθες από τον υπουργό Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφη και τον υφυπουργό κ. Χρ. Φώλια, αφορά ένα πρόγραμμα συνολικής επιχορήγησης ύψους περίπου 210 εκατ. ευρώ για τους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού, παρέχοντας δυνατότητα επιχορήγησης έως και 350.000 ευρώ ανά επιχείρηση σε 13 Περιφέρειες της χώρας.


Οι διαδικασίες θα διενεργούνται αποκλειστικά μέσω των τραπεζών και θα είναι απλές προκειμένου να «ενθαρρυνθούν» όσο το δυνατό περισσότερες ΜΜΕ αλλά και να επιταχυνθεί η διαδικασία εκταμίευσης των πόρων. Τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως διευκρίνισε ο κ. Αλογοσκούφης, θα έχουν την απόλυτη ευθύνη υποδοχής των επενδυτικών σχεδίων, αξιολόγησης, έγκρισης και καταβολής των ενισχύσεων. O ρόλος των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομίας θα περιοριστεί στην άσκηση δειγματοληπτικών ελέγχων σε ένα τμήμα των σχεδίων, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν τηρούνται οι όροι της προκήρυξης.


Ακριβώς για τον λόγο αυτόν το «ρεγάλο» προς τις τράπεζες θα είναι σημαντικό, δεδομένου ότι απλώς και μόνον για την κατάθεση της αίτησης θα εισπράττουν 1.200 ευρώ ανά φάκελο. Η έγκριση θα κοστίζει άλλα 500 ευρώ, ενώ θα καταβάλλεται επιπλέον 3% επί του κόστους επένδυσης για κάθε υλοποιούμενο σχέδιο. Κάθε επιχειρηματίας όμως του οποίου το σχέδιο απορρίπτεται, θα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση.
Οι πρώτες υπογραφές συμβάσεων αναμένονται, κατά τον υπουργό, εντός 55 ημερών από τη λήξη του προγράμματος, ενώ σύμφωνα με τον κ. Φώλια οι συνολικές επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τα 400 εκατ. ευρώ.


Η κυβέρνηση δείχνει να προσδοκά ότι ο νέος αυτός κύκλος θα τύχει καλύτερης αποδοχής από τους δύο προηγούμενους, οι οποίοι σχεδόν αγνοήθηκαν από τους επιχειρηματίες αλλά και τις τράπεζες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τρίτος κύκλος ενίσχυσης των μικρομεσαίων διαφοροποιείται σε σχέση με το δεύτερο τόσο σε ό,τι αφορά στο ύψος της δημόσιας δαπάνης όσο και ως πρός τη διασύνδεση των κονδυλίων με άλλα προγράμματα. Στον πρώτο και δεύτερο κύκλο το ύψος της δημόσιας δαπάνης ήταν 255 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα τα κονδύλια αυτά συνδέονται με τα κονδύλια του INTERREG και της Κοινωνίας της Πληροφορίας με αποτέλεσμα η δημόσια δαπάνη να αυξάνεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Κατόπιν αυτών όσοι επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και τον τουρισμό και ενδιαφέρονται να υπαχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 15 Μαρτίου έως τις 15 Ιουνίου, επιλέγοντας μία από τις 26 συνεργαζόμενες τράπεζες.
Από τη συνολική δημόσια δαπάνη (εθνική και Κοινοτική) των 210 εκατ. ευρώ τα 138,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της μεταποίησης και τα 71,5 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Οι ενισχύσεις του γ΄ κύκλου αφορούν πιο συγκεκριμένα μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού από 10.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ.
Το ποσοστό των ενισχύσεων κυμαίνεται από 43% έως 50% και μέχρι του ποσού των 175.000 ευρώ, το ελάχιστο ύψος της ίδιας συμμετοχής είναι 25% και το ύψος των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 - 350.000 ευρώ.

Ποιοι ωφελούνται
Δυνητικοί ωφελούμενοι της δράσης είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, χωρίς περιορισμό ως προς το χρόνο λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Για τις ανάγκες της προκήρυξης των δράσεων αυτών η ελληνική επικράτεια υποδιαιρείται σε τρεις γεωγραφικές ενότητες, οι οποίες έχουν ως εξής:
* Γεωγραφική Ενότητα 1: Περιφέρεια Αττικής - πλην των νήσων αυτής και της επαρχίας Τροιζηνίας, νομός Θεσσαλονίκης.
* Γεωγραφική Ενότητα 2: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (εξαιρουμένου του νομού Θεσσαλονίκης), 

Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης