ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Μ.Υ. | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Μ.Υ.

3 Μάρτιος 2006 -- Σχόλια

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Μ.Υ.

Η νέα υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ. για την ηλεκτρονική υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) θα είναι διαθέσιμη σύντομα. Για τη χρήση της υπηρεσίας, που θα είναι προσβάσιμη από τους δικτυακούς τόπους www.gsis.gr και www.taxisnet.gr, είναι απαραίτητη η ύπαρξη κωδικών πρόσβασης. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ττις ΠΟΛ. 1033/24.02.2006 και 1034/24.02.2006 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η προθεσμία υποβολής των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (όταν δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση) ή με μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ. (όταν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση), παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2006.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone