Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παροχή οδηγιών για τον συμβιβασμό αξιώσεων και κατάργηση εκκρεμών δικών σχετικών με οικογενειακά επιδόματα

26 Φεβρουάριος 2006
  • Ομιλία του Διοικητή του ΟΓΑ Λευτέρη Ν. Παπαγεωργόπουλου Προκειμένου να υπάρχει ενιαία αναφορά των αρμοδίων οργάνων του ΟΓΑ, όσον αφορά τις αιτήσεις δικαιούχων για συμβιβασμό αξιώσεων και κατάργηση εκκρεμών δικών, σχετικών με τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, ισόβια σύνταξη, επίδομα 3ου παιδιού) θέλω να σας θέσω υπόψιν τα εξής :...

Ομιλία του   Διοικητή του ΟΓΑ Λευτέρη Ν. Παπαγεωργόπουλου

Προκειμένου να υπάρχει ενιαία αναφορά των αρμοδίων οργάνων του ΟΓΑ, όσον αφορά τις αιτήσεις δικαιούχων για συμβιβασμό αξιώσεων και κατάργηση εκκρεμών δικών, σχετικών με  τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, ισόβια σύνταξη, επίδομα 3ου παιδιού) θέλω να σας θέσω υπόψιν τα εξής :
Όπως γνωρίζετε ο ΟΓΑ ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγεί τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 2163/1993, 39 του ν. 2459/1997 και 50 του ν. 2972/2001, επιδόματα∙ τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό και την ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας.
Οι ανωτέρω παροχές μέχρι 28-2-1997 εχορηγούντο στους δικαιούχους χωρίς την προϋπόθεση του ορίου οικογενειακού εισοδήματος.
Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2459/97 από 1-3-1997 τέθηκε η προϋπόθεση του ορίου οικογενειακού εισοδήματος για τη χορήγηση όλων των ανωτέρω παροχών.
Το Σ.τ.Ε. με την αριθ. 1095/2001 απόφασή του έκρινε αντισυνταγματική την επιβολή ορίου οικογενειακού εισοδήματος, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση των ανωτέρω παροχών, ερμηνεύοντας όμως παρεμπιπτόντως και εφαρμόζοντας τις σχετικές περί πολυτεκνικών οικογενειών, συνταγματικές διατάξεις. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις που αφορούν τις οικογένειες με τρία παιδιά, θα πρέπει να εξακολουθούν να εφαρμόζονται, όσον αφορά το όριο του οικογενειακού εισοδήματος, τουλάχιστον μέχρις εκδόσεως αμετακλήτου αποφάσεως από το Α΄ Τμήμα του Σ.τ.Ε., στο οποίο το θέμα εκκρεμεί από 9-1-2006, οπότε και εκδικάσθηκαν οι σχετικές υποθέσεις.
Κατόπιν αυτών, απαιτήσεις από τις πιο πάνω αιτίες και μέχρι την 31-12-2001, δεδομένου ότι από 1-1-2002 όλα τα επιδόματα αυτά, καταβάλλονται κανονικά, χωρίς την προϋπόθεση του ορίου του ετησίου οικογενειακού εισοδήματος (αρ. 50 Ν. 2972/2001) δεν θα γίνονται αντικείμενο συμβιβασμού εφ’ όσον αφορούν το επίδομα τρίτου παιδιού, ενώ αν αφορούν το επίδομα πολυτέκνου και την ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας, είναι δυνατός ο συμβιβασμός και εξ’ αυτού η καταβολή των αιτουμένων επιδομάτων, υπό τον όρο ότι  οι δικαιούχοι θα παραιτούνται ρητά τόσο από απαιτήσεις τους που υπερβαίνουν τη διετία (π.χ. με αγωγή του 2000, θα δικαιούνται επιδόματα των ετών 2000, 1999 και 1998), όσο και από τον τόκο υπερημερίας άνω του 6%, θα δέχονται δηλαδή να τους καταβάλλονται ποσά είτε άτοκα, είτε με επιτόκιο 6%.
Υπολογίζεται ότι το ζήτημα αφορά∙ α) (30.000) περιπτώσεις αξιώσεων για ισόβια σύνταξη, β) (13.500) περιπτώσεις για πολυτεκνικό επίδομα και γ) (6.500) αξιώσεις για επίδομα 3ου παιδιού.
Οι υπηρεσίες του ΟΓΑ με βάσει τ’ ανωτέρω θα πρέπει να ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους και να διευκολύνουν την τακτοποίηση και συμβιβασμό των εκκρεμών δικών αρκεί να υπάρχει Δικαστική απόφαση τουλάχιστον Πρώτου Βαθμού Δικαιοδοσίας όσον αφορά τις υποθέσεις που αφορούν ισόβια σύνταξη και πολυτεκνικό επίδομα, οι υποθέσεις που αφορούν επίδομα 3ου παιδιού θα τακτοποιηθούν μετά την επικείμενη έκδοση της απόφασης του Σ.τ.Ε.
Υπενθυμίζεται ότι μεγάλος αριθμός εκ των ως άνω υποθέσεων έχει ήδη τακτοποιηθεί.
Πιστεύω ότι θα συνδράμετε με προθυμία την προσπάθειά μας για σωστή ενημέρωση των ενδιαφερομένων προκειμένου να τεθεί τέλος στη σύγχυση που έχει δημιουργηθεί από ανεπίσημες αντιφατικές ειδήσεις.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης