Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα ΔΠΧΠ επηρεάζουν ήδη τις αποφάσεις για επενδύσεις στην Ευρώπη.

25 Φεβρουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά, περισσότεροι από τους μισούς διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ευρώπη, επηρεάζονται ήδη στις αποφάσεις τους για επενδύσεις από τις πληροφορίες που παρέχονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). ...

Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά, περισσότεροι από τους μισούς διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ευρώπη, επηρεάζονται ήδη στις αποφάσεις τους για επενδύσεις από τις πληροφορίες που παρέχονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Η έρευνα της Pricewaterhouse Coopers/Ipsos MORI, ΔΠΧΠ - Η άποψη των Ευρωπαίων επενδυτών, αποκαλύπτει ότι η μετατροπή στα νέα πρότυπα έχει ουσιαστική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων αποκτούν εικόνα των εταιριών και κατά συνέπεια στις αποφάσεις που παίρνουν για επενδύσεις.

Η έρευνα της Pricewaterhouse Coopers/Ipsos MORI σε 187 διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων, σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία (79%) θεωρούν την μετατροπή σε ΔΠΧΠ ως σημαντική.

Πριν ακόμα διανεμηθούν οι οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, περισσότεροι από τους μισούς (52%) είπαν ότι οι πληροφορίες των ΔΠΧΠ που παρουσιάστηκαν το 2005 επηρέασαν άμεσα τις αποφάσεις τους για επενδύσεις. 21% είπαν ότι όταν αναζητούσαν πιθανές επενδύσεις, οι πληροφορίες των ΔΠΧΠ  επηρέασαν τις  αποφάσεις για αγορές και ένα άλλο 17% είπε ότι αποτέλεσαν  παράγοντα στην απόφασή τους να εγκαταλείψουν μία επένδυση. Τα ΔΠΧΠ είχαν παρόμοια επίδραση σε αποφάσεις για υπάρχουσες επενδύσεις - 22% είπαν ότι τους είχαν επηρεάσει να πουλήσουν τις μετοχές μιας εταιρίας και για το 11% των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων ήταν ένας παράγοντας για να κρατήσουν μετοχές.

Τα τρία τέταρτα πιστεύουν ότι τα ΔΠΧΠ βοήθησαν στην ανάδειξη των χρηματοοικονομικών κινδύνων που οι εταιρίες παίρνουν και 66% πιστεύουν ότι παρέχουν μια καθαρή εικόνα των λειτουργικών κινδύνων των εταιριών. Αυτός είναι ένας από τους λόγους, ίσως, για τον οποίο περίπου τα τρία τέταρτα (73%) των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων ανέφεραν ότι τα ΔΠΧΠ είχαν τουλάχιστον κάποια επίδραση στην εικόνα τους για την αξία μιας εταιρίας, με το 27% να λέει ότι είχε "πολύ μεγάλη" ή "αρκετή" επίδραση. Αυτή η αναλογία είναι υψηλότερη από την αναμενόμενη, ιδιαίτερα σε αυτό το στάδιο, προτού παρουσιαστούν οι οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τέλους χρήσης με βάση τα ΔΠΧΠ.

Σύμφωνα με την έρευνα η πλειοψηφία των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων είπαν ότι κατάλαβαν τη σημασία των ΔΠΧΠ - 73% είπαν ότι γνωρίζουν πολλά ή αρκετά για τα νέα πρότυπα και ακόμη 76%  ήταν πολύ ή αρκετά σίγουροι ότι κατανοούσαν  την επίδραση των ΔΠΧΠ στις εταιρίες στις οποίες επενδύουν. Ωστόσο, μόνο 12% ήταν "πολύ σίγουροι", άρα είναι φανερό πως έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας.

Όποιο κι αν είναι το επίπεδο κατανόησής τους, οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων εμφανίζονται πράγματι να εκτιμούν τις προσπάθειες των εταιριών να παρουσιάσουν πληροφορίες βάσει των ΔΠΧΠ και είναι θετικοί στις πληροφορίες που δέχονται. 81% είπαν ότι οι διευθυντικές ομάδες αντεπεξήλθαν αποτελεσματικά και 79% θεώρησαν χρήσιμες τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάστηκαν με βάση τα ΔΠΧΠ.

Πηγή IASB

Μετάφραση Ρένα ΛιαπάτηΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης