Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενίσχυση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» - Έγκριση 2.588 σχεδίων, ύψους 169,9 εκατ. ευρώ

24 Φεβρουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Στη δημοσιότητα δόθηκαν από το ΥΠΑΝ τα αποτελέσματα του Α’ Κύκλου της δράσης 2.11.2 «Ενίσχυση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών» (αυτές δηλ. που απασχολούν από 1 εως 9 άτομα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ).....

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από το ΥΠΑΝ τα αποτελέσματα του Α’ Κύκλου της δράσης 2.11.2 «Ενίσχυση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών» (αυτές δηλ. που απασχολούν από 1 εως 9 άτομα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ).

Όπως διευκρινίστηκε, στο πρόγραμμα υποβλήθηκαν 6.578 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 219,4 εκατ. ευρώ, από τα οποία εγκρίθηκαν 2.588 σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 169,9 εκατομμυρίων ευρώ και δημοσίας δαπάνης περίπου 80,5 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία διατίθενται -όπως έχει τονίσει ο υπουργός Ανάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας- για πρώτη φορά για την ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων του κλάδου της παροχής υπηρεσιών.

Το 80,18% των εγκεκριμένων σχεδίων αφορά την Περιφέρεια, για την οποία, όπως έχει τονίσει ο υπουργός Ανάπτυξης, «ελήφθη ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου να ενισχυθεί η ξεχασμένη ελληνική περιφέρεια».

Η επιχορήγηση των προτάσεων που έχουν επιλεγεί θα ανέλθει:

1. Έως 45% για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

2. Έως 55% για τις κάτωθι περιπτώσεις:

· Ζώνη πλάτους 20χλμ. κατά μήκος των χερσαίων συνόρων η οποία περιλαμβάνει και όλες τις κοινότητες που εμπίπτουν εν μέρει στη ζώνη αυτή (Απαιτείται η υποβολή κατάλληλου δικαιολογητικού, π.χ. βεβαίωση αρμόδιας δημόσιας αρχής, από όπου θα προκύπτει η δυνατότητα επιχορήγησης με το ανωτέρω ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης).

· Όλα τα νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (απογραφή 2001) (Απαιτείται η υποβολή κατάλληλου δικαιολογητικού, π.χ. βεβαίωση αρμόδιας δημόσιας αρχής, από όπου θα προκύπτει η δυνατότητα επιχορήγησης με το ανωτέρω ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης).

· Β.Ε.Π.Ε. της διοικητικής περιφέρειας Ηπείρου (Απαιτείται η υποβολή κατάλληλου δικαιολογητικού, π.χ. βεβαίωση αρμόδιας δημόσιας αρχής, από όπου θα προκύπτει η δυνατότητα επιχορήγησης με το ανωτέρω ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης).

· Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Καβάλας, Δράμας.

· Νομοί Λέσβου, Σάμου, Χίου.

· Νομός Δωδεκανήσου.

3. Έως 50% για τη λοιπή ελληνική επικράτεια.

Όπως σημειώνεται, το ποσό της εγκρινόμενης ανά επιχείρηση επιχορήγησης μειώνεται αναλογικά εφόσον διαπιστωθεί ότι η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση δεν υλοποίησε πλήρως το εγκεκριμένο Επιχειρηματικό της Σχέδιο.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών ενθαρρύνεται μέσω της χρηματοδότησης ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) , ως εξής :

· Ολοκληρώνονται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης μεταξύ Ε.Φ.Δ. και Τελικού Αποδέκτη.

· Περιέχουν επενδύσεις σε πάγια ή/και άυλες επενδύσεις, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το κόστος για τις τυχόν προβλεπόμενες άϋλες επενδύσεις δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

· Τα όρια του προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων Επιχειρηματικών Σχεδίων έχουν ορισθεί ως εξής :

- κατώτατο όριο 25.000 ευρώ.

- ανώτατο όριο 100.000 ευρώ.

Στο site της γενικής γραμματείας Εμπορίου www.gge.gr δημοσιεύονται πίνακες των επιλεγεισών επιχειρήσεωνΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης