Live Search Results

Απενεργοποίηση ΑΦΜ από το Taxis για όσους δεν υποβάλλουν δηλώσεις Εισοδήματος και ΦΠΑ

11 Αύγουστος 2011 -- Σχόλια
Από την 1η Σεπτεμβρίου η εφαρμογή με την εκκαθάριση του Μητρώου Taxis
Το υπουργείο οικονομικών με εγκύκλιό του καθορίζει την διαδικασία εκκαθάρισης του Taxis από ΑΦΜ που είναι "προβληματικά" σύμφωνα με την εγκύκλιο ανενεργό θα καθίσταται ένα ΑΦΜ όταν:

α) εμφανίζεται στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία λόγω μετάπτωσης από το παλαιό μηχανογραφικό σύστημα είτε λόγω μη ενημέρωσης του Μητρώου από τον ίδιο ή

β) δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για δύο συνεχόμενα έτη ή

γ) από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησής του ή

δ) από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Ο επιτηδευματίας, ο οποίος εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ενημερώνεται με επιστολή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. και να ρυθμίσει τις εκκρεμότητές του εντός μηνός.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ανταποκριθεί, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) καταχωρείται ως ανενεργός στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS και παράγεται δήλωση μεταβολής με κεντρικές διαδικασίες.

Η καταχώριση αυτή είναι ορατή από όλα τα υποσυστήματα της Δ.Ο.Υ.

Ο ανενεργός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) δεν απενεργοποιείται, αλλά αναστέλλεται η χρήση του, με δυνατότητα ενεργοποίησής του, υπό προϋποθέσεις.

Η εν λόγω διαδικασία διενεργείται κεντρικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), για τη χρονική περίοδο από 1/1/2009 και επαναλαμβάνεται στη λήξη κάθε έτους για την αντίστοιχη προηγηθείσα περίοδο.

Τη δυνατότητα χαρακτηρισμού ενός Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ως ανενεργού και την καταχώρισή του στο υποσύστημα Μητρώου έχει και η αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατόπιν ελέγχου.

Ο επιτηδευματίας, του οποίου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) έχει καταστεί ανενεργός, δε μπορεί από την καταχώρισή του να:

• Υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.

• Υποβάλει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά.

• Θεωρήσει βιβλία και στοιχεία που ορίζονται με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα αυτού.

• Υποβάλει οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

• Τύχει απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και γονικών παροχών κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

• Λάβει πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄).

• Λάβει πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).

• Λάβει αντίγραφο (με ισχύ πιστοποιητικού) των υποβληθεισών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), δήλωσης ΦΑΠ νομικών προσώπων και εκκαθαριστικών ΕΤΑΚ και ΦΑΠ φυσικών προσώπων.

• Λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

• Εισπράττει διάφορα ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής (Α.Φ.Ε.Κ. Χρηματικά Γραμμάτια, Γραμμάτια τρίτων, Χρηματικά εντάλματα).

• Συναλλάσσεται με το Δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε διαγωνισμό για προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων του Δημοσίου).


Η αδρανοποίηση των ανενεργών Αριθμών Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) δεν εμποδίζει:

• τη βεβαίωση νέων οφειλών

• την είσπραξη όλων των οφειλών

• τη διαγραφή οφειλών

• τη λήψη μέτρων διασφάλισης και είσπραξης οφειλών

• τη χειρόγραφη υποβολή οποιασδήποτε φορολογικής δήλωσης

O Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ενεργοποιείται, εφόσον τα κριτήρια επιλογής του ως ανενεργού, παύουν να υπάρχουν. Η ενεργοποίηση γίνεται οίκοθεν στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.


Σχετική απόφαση ΠΟΛ.1160/22.7.2011
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories