Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.-Π. για την πιστοποίηση των λογιστών-φοροτεχνικών

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Απ.Αναγ.Μον. Πρωτ. Αθηνών 5581/2009 ΑΜ: 27961/Ειδ. 5968/2009

Βερανζέρου 34 Τ.Κ. 104-32 Αθήνα – E-mail: [email protected]

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011

Προς  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. Υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο

Κοινοποίηση: 1. Διεύθυνση φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)
Τμήματα Β΄- Α΄
2. Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων
3. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
                          
Κύριοι,

με έκπληξη αρχικώς και ακολούθως με αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε, χθες 04-08-2011, την κοινοποίηση, ως εξαιρετικά επείγουσας μάλιστα, της ΠΟΛ.1166/1.8.2011. Δεν γνωρίζουμε αν σκοπίμως επιλέξατε αυτή τη χρονική στιγμή, καθώς, εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά, ο Αύγουστος, λόγω των λιγότερων φορολογικών υποχρεώσεων, είναι ο μοναδικός  μήνας που μπορούμε να λείψουμε για διακοπές. Διακοπές που ειδικά φέτος, μετά το τιτάνιο έργο που επιτελέσαμε υπό απαράδεκτες συνθήκες, κρίνονται όχι μόνο επιθυμητές, αλλά και επιβεβλημένες για λόγους και της σωματικής και της ψυχικής και της πνευματικής μας υγείας. Γνωρίζουμε όμως, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή, είναι, το λιγότερο, άκαιρη η απόφασή σας.
  
Για ακόμα μια φορά αψηφήσατε την γνώμη μας και προχωρήσατε, χωρίς ανοιχτό διάλογο, σε μια απόφαση, που αφορά όχι απλά χιλιάδες επαγγελματίες και εργαζόμενους, αλλά τους «συνεργάτες» σας, όπως εσείς θέλετε να μας ονομάζετε.
 
Προχωρήσατε στην έκδοση μιας απόφασης, η οποία αντί να εξυπηρετήσει την δεοντολογική και νόμιμη πιστοποίηση  του επαγγέλματος μας, οδηγεί, τον κάθε υγιώς σκεπτόμενο άνθρωπο, στο ασφαλές συμπέρασμα πως επιδιώκονται, ξεκάθαρα, εισπρακτικοί σκοποί υπέρ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.).
  
Με την απόφαση αυτή εξακολουθείτε να επιτρέπετε στους πάρεργα απασχολούμενους (…), να δικαιούνται να πιστοποιούνται ως λογιστές φοροτεχνικοί. 
  
Συστήνετε μια επιτροπή πιστοποίησης στην οποία, διαπιστώνουμε ότι, απουσιάζουν παντελώς οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών μας οργάνων. Εν αντιθέσει συμμετέχουν, εκτός  από τους δύο εκπροσώπους της Γ.Γ.Π.Σ., ένα μέλος της Ε.Λ.Τ.Ε. - με ποιά ιδιότητα και τι σκοπό εξυπηρετεί  άραγε; - και δύο μέλη του Ο. Ε. Ε., τα οποία, αφού εσείς δεν ορίζετε προϋποθέσεις, μπορούν, κάλλιστα, να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, τραπεζικοί…
  
Είναι σαφές πως τα κάθε είδους προβλήματα, μπορούν να επιλυθούν, εφόσον εκατέρωθεν υφίσταται η σχετική βούληση, στο τραπέζι του διαλόγου και πως η παρούσα απόφαση δεν αποτελεί πρόσφορο τρόπο. Ωστόσο δεν μπορεί, έστω επιγραμματικά και ενδεικτικά, να μην αναρωτηθούμε: Γιατί να κατατίθενται η άδεια και η έναρξη επαγγέλματος, όταν τα στοιχεία αυτά βρίσκονται ήδη στα αρχεία του Ο. Ε. Ε.; Γιατί να κατατίθενται αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα όταν αυτά δύναται να αναζητηθούν, μειωμένου έτσι του διαχειριστικού κόστους, από το ίδιο το Ο. Ε. Ε.; Γιατί ο νεοεισερχόμενος λογιστής-φοροτεχνικός ταυτόχρονα με την άδεια να μην λαμβάνει και την πιστοποίηση; Γιατί δεν προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή, όπου και όταν απαιτείται, δικαιολογητικών; Θέλουμε πράγματι να καταπολεμήσουμε το καρκίνωμα της γραφειοκρατίας; Τι σημαίνει η, προβλεπόμενη από την απόφαση, «αποζημίωση» της Επιτροπής Πιστοποίησης Λογιστή Φοροτεχνικού; Γιατί μόνο πιστοποίηση και όχι ψηφιακή υπογραφή και πιστοποίηση;
  
Τέλος επισημαίνουμε πως η κωδικοποίηση, αποκλειστικά και μόνο, των υποχρεώσεων του λογιστή-φοροτεχνικού, γιατί αυτό ακριβώς πραγματοποιείται μέσω της εν λόγω απόφασης (ΠΟΛ.1166),  δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να ταυτιστεί με την πιστοποίηση.

  
Επιφυλασσόμενοι για την νομιμότητα της ΠΟΛ.1166/1.8.2011, θεωρούμε την εν λόγω απόφαση ως απαράδεκτη και ζητάμε:

- Την άμεση ανάκλησή της.
- Την σύσταση επιτροπής , όπου θα συμμετέχουν όλα τα θεσμικά και συνδικαλιστικά μας όργανα, με σκοπό της την διαμόρφωση της  ουσιαστικής  διαδικασίας πιστοποίησής μας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  
Ο Πρόεδρος                                                             
Κωστής Παν. Βακρινός                                                 

Η Γενική Γραμματέας
Ειρήνη Χαρ. Γιαννουλάτου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης