Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Πιστοποιηθείτε» του ΕΠΑΝ για τις ΜΜΕ

22 Φεβρουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Πιστοποιηθείτε», Στ΄ Κύκλος, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ Κ.Π.Σ....

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Πιστοποιηθείτε», Στ΄ Κύκλος, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ Κ.Π.Σ..

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, του τουρισμού ή της παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής ποιότητας με την ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 2000 [Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας] ή/και το ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) / ISO 22000 [Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων - Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία Ελέγχου (HACCP)] ή/και το ΕΛΟΤ 1801 [Υγεία και Ασφάλεια].

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν τρία έως 250 άτομα, λειτουργούν τουλάχιστον από την 1/1/03 και έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών από 30.000 έως 35.000.000 ευρώ για τις χρήσεις 2003 - 2005. Ανώτερος προϋπολογισμός έργου είναι τα 54.000 ευρώ,με εφαρμογή και των τριών προτύπων (ισχύουν άλλα ποσά για επιμέρους έργα) και η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλέξιμες επιχειρήσεις και για την παραλαβή του Εντύπου Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠ.ΑΝ / Info desk - Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας, Μεσογείων 119, τηλ. 210 6969218, στη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, Μεσογείων 119, τηλ. 210 6965826 και στο Διαδίκτυο (www.ggb.gr , www.eep.gr, , www.eep.gov.gr). Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 10 Απριλίου 2006 στους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ. για την Αττική)Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης