Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Πιστοποιηθείτε» του ΕΠΑΝ για τις ΜΜΕ

22 Φεβρουάριος 2006
  • Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Πιστοποιηθείτε», Στ΄ Κύκλος, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ Κ.Π.Σ....

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Πιστοποιηθείτε», Στ΄ Κύκλος, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ Κ.Π.Σ..

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, του τουρισμού ή της παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής ποιότητας με την ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 2000 [Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας] ή/και το ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) / ISO 22000 [Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων - Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία Ελέγχου (HACCP)] ή/και το ΕΛΟΤ 1801 [Υγεία και Ασφάλεια].

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν τρία έως 250 άτομα, λειτουργούν τουλάχιστον από την 1/1/03 και έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών από 30.000 έως 35.000.000 ευρώ για τις χρήσεις 2003 - 2005. Ανώτερος προϋπολογισμός έργου είναι τα 54.000 ευρώ,με εφαρμογή και των τριών προτύπων (ισχύουν άλλα ποσά για επιμέρους έργα) και η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλέξιμες επιχειρήσεις και για την παραλαβή του Εντύπου Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠ.ΑΝ / Info desk - Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας, Μεσογείων 119, τηλ. 210 6969218, στη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, Μεσογείων 119, τηλ. 210 6965826 και στο Διαδίκτυο (www.ggb.gr , www.eep.gr, , www.eep.gov.gr). Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 10 Απριλίου 2006 στους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ. για την Αττική)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης