Αποτελέσματα live αναζήτησης

PC Systems: Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης από Sun Microsystems

20 Φεβρουάριου 2006 Σχόλια
  • Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης της εταιρείας Sun Microsystems Hellas κοινοποιήθηκε στην PC Systems για οφειλόμενο ποσό 678.226,83 ευρώ....

Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης της εταιρείας Sun Microsystems Hellas κοινοποιήθηκε στην PC Systems για οφειλόμενο ποσό 678.226,83 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της PC Systems, η συζήτηση της προσωρινής διαταγής, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας Sun Microsystems, αναβλήθηκε για την 23.2.2006, προκειμένου να διευθετηθεί η οικονομική αυτή εκκρεμότητα μεταξύ των διοικήσεων των δύο εταιρειών.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης