Αποτελέσματα live αναζήτησης

PC Systems: Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης από Sun Microsystems

20 Φεβρουάριος 2006
  • Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης της εταιρείας Sun Microsystems Hellas κοινοποιήθηκε στην PC Systems για οφειλόμενο ποσό 678.226,83 ευρώ....

Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης της εταιρείας Sun Microsystems Hellas κοινοποιήθηκε στην PC Systems για οφειλόμενο ποσό 678.226,83 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της PC Systems, η συζήτηση της προσωρινής διαταγής, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας Sun Microsystems, αναβλήθηκε για την 23.2.2006, προκειμένου να διευθετηθεί η οικονομική αυτή εκκρεμότητα μεταξύ των διοικήσεων των δύο εταιρειών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης