Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΦΜΑΠ - Παρατείνονται οι προθεσμίες για τα νομικά πρόσωπα

20 Φεβρουάριου 2006 Σχόλια
  • Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων για το έτος 2006. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ,. Αντώνη Μπέζα προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ λόγω των αλλαγών που έχουν γίνει στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. ..

Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων για το έτος 2006. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ,. Αντώνη Μπέζα προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ λόγω των αλλαγών που έχουν γίνει στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Οι νέες προθεσμίες σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. είναι οι ακόλουθες:

α) Μέχρι 27 Μαρτίου 2006 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφία 1 και 2.

β) Μέχρι 28 Μαρτίου 2006 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφία 3 και 4.

γ) Μέχρι 29 Μαρτίου 2006 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφία 5 και 6.

δ) Μέχρι 30 Μαρτίου 2006 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφία 7 και 8

ε) Μέχρι 31 Μαρτίου 2006 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφία 9 και 0.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχικές προθεσμίες για την υποβολή των δηλώσεων ΦΜΑΠ από τα νομικά πρόσωπα έληγαν απ τις 2 Μαρτίου.

Σχετική  ΠΟΛ 1026/2006Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης