Διόρθωση ημερομηνίας Α.Π.Δ. περιόδου απασχόλησης 1.3.06 - 31.3.06 από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διόρθωση ημερομηνίας Α.Π.Δ. περιόδου απασχόλησης 1.3.06 - 31.3.06 από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων

20 Φεβρουάριος 2006 -- Σχόλια

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ:

Αριθµ. Πρωτ.: Ε41/56/16-2-2006

ΘΕΜΑ : «Διόρθωση ημερομηνίας Α.Π.Δ. περιόδου απασχόλησης 1/3/06 – 31/3/06 από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων»

Με το με αριθ. Ε40/6/13-1-06 Γενικό Έγγραφο, κοινοποιήθηκαν οι αναλυτικοί πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων και τριμηνιαίων Α.Π.Δ. περιόδου απασχόλησης από 1/1/2006 – 31/12/2006. Στους πίνακες αυτούς εκ παραδρομής αναγράφεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ., από εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μηνός Μαρτίου 2006 η 11/4/2006 ημέρα Τρίτη, αντί της ορθής 10/4/2006 ημέρα Δευτέρα.

Παρακαλούμε για την σχετική διόρθωση στους πίνακες αυτούς. Το παρόν να σταλεί σε Επιμελητήρια, Εμπορικούς συλλόγους, Επαγγελματικές Οργανώσεις κ.λ.π. της ασφαλιστικής σας περιοχής.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone