Αποτελέσματα live αναζήτησης

Περαίωση για όσους εξαιρέθηκαν από τον νόμο 3888, σε ιδιώτες το «κυνήγι» των εσόδων του κράτους, τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή.

15 Ιούλιου 2011 Σχόλια
Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά μια ευρύτατη γκάμα θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τη δημοσιονομική εξυγίανση, τις τουριστικές επενδύσεις.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για τελωνειακά και φορολογικά θέματα, τα τυχερά παιχνίδια.

Στα φορολογικά θέματα συμπεριλαμβάνεται η ρύθμιση  για όσους είχαν εξαιρεθεί από την περαίωση του νόμου 3888/2010.

Αναλυτικά :
 
Αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται :
"Με την παράγραφο 4 δίνεται η δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010 ένας μεγαλύτερος αριθμός επιτηδευματιών, εφόσον δεν προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία από τον έλεγχο του γραφείου και αυτό θα έχει θετική επίπτωση στα έσοδα του Δημοσίου και επιπλέον θα απελευθερώσει ελεγκτικό δυναμικό το οποίο θα μπορέσει να ασχοληθεί με τον έλεγχο σοβαρότερων υποθέσεων και επιτηδευματιών που θα προκύψουν εντός του δείγματος, μέσω ανάλυσης κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του Ν. 3842/2010."


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης