Αποτελέσματα live αναζήτησης

Aπό τις 17-02-06 οι αιτήσεις για επιχορήγηση Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

16 Φεβρουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Από την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2006 αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. για την υπαγωγή σε δύο νέα προγράμματα επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ΝΕΕ προς όφελος συνολικά 1.977 ανέργων. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση 1.700 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» και το δεύτερο πρόγραμμα στην επιχορήγηση 277 γυναικών Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου....

Από την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2006 αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. για την υπαγωγή σε δύο νέα προγράμματα επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ΝΕΕ προς όφελος συνολικά 1.977 ανέργων. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση 1.700 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» και το δεύτερο πρόγραμμα στην επιχορήγηση 277 γυναικών Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Επιχορήγηση Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών στην ΚτΠ

Με το πρόγραμμα αυτό 1.700 άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., ηλικίας 18 έως 64 ετών, που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση, μπορούν να λάβουν ποσό επιδότησης 9.000 ευρώ έκαστος για χρονικό διάστημα 12 μηνών (διάρκεια επιχορήγησης). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δημιουργήσουν επιχείρηση αποκλειστικά στους τομείς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (όπως για παράδειγμα ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής, παροχής υπηρεσιών υποστήριξης πληροφορικής - τηλεπικοινωνιών καθώς και εμπορίας αναλώσιμων στους παραπάνω τομείς) και να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την 1η Νοεμβρίου 2004 και μετά.

Επίσης, βάσει της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν κριτήρια σχετικά με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, την επαγγελματική εμπειρία τους και την εντοπιότητα (έδρα/τόπος λειτουργίας της επιχείρησης).

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι για να υπαχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω με συνάφεια στους τομείς Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικής:

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης