Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση ενός μηνός για τη δημοσίευση λογιστικών καταστάσεων

16 Φεβρουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Tην παράταση της προθεσμίας δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιριών για τη δωδεκάμηνη περίοδο του 2005 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2006, αποφάσισε το δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 120 εισηγμένες εταιρίες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στη δημοσίευση των στοιχείων τους στο ορισμένο διάστημα (έως τις 28 Φεβρουαρίου), που ως γεγονός θα υποχρέωνε την Ε.Κ. βάσει του Κανονιστικού Πλαισίου να τις θέσει σε αναστολή διαπραγμάτευσης...

Tην παράταση της προθεσμίας δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιριών για τη δωδεκάμηνη περίοδο του 2005 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2006, αποφάσισε το δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 120 εισηγμένες εταιρίες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στη δημοσίευση των στοιχείων τους στο ορισμένο διάστημα (έως τις 28 Φεβρουαρίου), που ως γεγονός θα υποχρέωνε την Ε.Κ. βάσει του Κανονιστικού Πλαισίου να τις θέσει σε αναστολή διαπραγμάτευσης.
Σημειώνεται πως η παράταση χορηγήθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα της Eνωσης Εισηγμένων Εταιριών και την γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2005.

Το δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε επίσης την τροποποίηση της απόφασης 5/204/2000 αναφορικά με το περιεχόμενο του Ετήσιου Δελτίου ώστε να είναι συμβατό με τις οικονομικές καταστάσεις που θα δημοσιεύουν στο εξής οι εισηγμένες εταιρίες βάσει των αρχών των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Επίσης κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το δ.σ. της Ε.Κ. αποφάσισε:


Τη μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΧΕΠΕΥ, που αφορά την επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής, διότι η εταιρία έχει υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 100.000 ευρώ στη ΔΡΑΞ ΑΧΕΠΕΥ για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 15.000 ευρώ στην ΑΧΟΝ ΑΧΕΠΕΥ για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 50.000 ευρώ στη ΡΟΛΑΝΤ ΜΠΕΡΓΚΕΡ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΛΔΕ για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας των ΕΠΕΥ.

Την επιβολή προστίμου ύψους 15.000 ευρώ στον κ. Γεώργιο Κουτήφαρη διότι παρείχε παρανόμως την επενδυτική υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Την επιβολή προστίμου ύψους 20.000 ευρώ στον κ. Γεώργιο Αντύπα, μέτοχο της εταιρίας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΑΕΛΔΕ, διότι παρείχε παρανόμως την επενδυτική υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Τον διορισμό χρηματιστηριακού εκπροσώπου στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ.

Πηγή ExpresΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης