Αποτελέσματα live αναζήτησης

Και εισφορά υπερ του ΟΑΕΕ θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις.

Εισφορά υπέρ  ΟΑΕΕ προβλέπει ο εφαρμοστικός νόμος 3986/2011 που ψηφίστηκε την 1/7/2011 από το 2013 και μετά.

Αναλυτικά στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 αναφέρονται τα ακόλουθα:

3. Στο τέλος του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από 1.1.2013 θεσπίζεται εισφορά υπέρ ΟΑΕΕ ανά κλάδο επιχείρησης ως ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων (τζίρου) της επιχείρησης. Το ποσοστό εισφοράς καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από ειδική οικονομική μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών και γνώμη του ΣΚΑ.»

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης