Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση του Υπουργείου οικονομικών σχετικά με την Οδηγία Απελευθέρωσης των Υπηρεσιών

13 Φεβρουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Σε σχέση με την εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της διαδικασίας πρώτης ανάγνωσης της Οδηγίας για την Απελευθέρωση των Υπηρεσιών, από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών διευκρινίζονται τα ακόλουθα ....

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΥΠΟΥ  ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ

13/2/2006

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σε σχέση με την εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της διαδικασίας πρώτης ανάγνωσης της Οδηγίας για την Απελευθέρωση των Υπηρεσιών, από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

 Οι συμβιβαστικές τροπολογίες, οι οποίες κατατέθηκαν και τροποποιήθηκαν από Ευρωβουλευτές όλων των κομματικών χώρων σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας στα πιο επίμαχα σημεία της Πρότασης Οδηγίας, οδήγησαν σε ένα διαφοροποιημένο και αισθητά βελτιωμένο κείμενο. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πλέον μια νέα Πρόταση Οδηγίας, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη γνωστή ως Οδηγία Bolkenstein.

Το αρχικό σχέδιο Οδηγίας είχε εγκριθεί από το Kολλέγιο των Επιτρόπων το 2004 και υποβλήθηκε στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία της συναπόφασης.

Από τον Μάρτιο του 2004, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, μέσα από μια ευρύτατη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς, διαμόρφωσε τις ελληνικές θέσεις. Τις θέσεις αυτές, σε συμμαχίες με άλλα Κράτη – Μέλη, υποστήριξε σθεναρά και προώθησε σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στα Συμβούλια Υπουργών της ΕΕ (Ecofin και Ανταγωνιστικότητας).

Θέση της χώρα μας είναι ότι η επίτευξη  του στόχου της άρσης των διοικητικών και γραφειοκρατικών εμποδίων στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 Σήμερα, βλέπουμε ότι οι διεκδικήσεις μας έχουν, σε μεγάλο βαθμό, ικανοποιηθεί στο τροποποιημένο κείμενο που τίθεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (14-16 Φεβρουαρίου 2006).

 Συγκεκριμένες διεκδικήσεις μας που έχουν ικανοποιηθεί είναι οι εξής:

    1. Διασφαλίζεται πλέον σαφής εξαίρεση του εργατικού δικαίου από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας και κατοχυρώνονται τα θεμελιώδη εργατικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην απεργία
   2. Υπάρχει πλήρης εξαίρεση των υπηρεσιών υγείας και φαρμακευτικών υπηρεσιών, του οπτικοακουστικού τομέα, των υπηρεσιών δικαστικών επιμελητών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, τυχερών παιχνιδιών και καζίνο.
   3. Διασφαλίζεται η ουδετερότητα της Οδηγίας ως προς τις φορολογικές διατάξεις
   4. Εξαιρείται ρητά το ποινικό δίκαιο
   5. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας ευαίσθητοι τομείς, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης και οι υπηρεσίες security.
   6. Διασφαλίζεται ουδετερότητα της Οδηγίας Υπηρεσιών σε σχέση με την Οδηγία αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, που ρυθμίζει τη διασυνοριακή παροχή για επαγγέλματα όπως του ξεναγού. Ως προς το επάγγελμα αυτό, η Οδηγία των Υπηρεσιών δεν επηρεάζει πλέον το δικαίωμα κάθε Κράτους – Μέλους να λαμβάνει μέτρα για να προωθεί και να προστατεύει την πολιτιστική και γλωσσική διαφοροποίηση.

Ως προς τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών :

Η «Αρχή της Χώρας Καταγωγής», έχει μετονομαστεί σε «Ελευθερία Παροχής Υπηρεσιών», και σε μεγάλο βαθμό προσεγγίζει επί της ουσίας στις ελληνικές θέσεις.

Συγκεκριμένα :

    * Το Κράτος – Μέλος υποδοχής της υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να επιβάλει οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεωρεί απαραίτητες με βάση τις αρχές της μη διάκρισης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.
    * Το Κράτος – Μέλος υποδοχής της υπηρεσίας, ασκώντας πλήρη εποπτεία, νομιμοποιείται να επιβάλει όρους στον πάροχο για τη διασφάλιση της κοινωνικής πολιτικής, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή. Η νομιμοποίηση αυτή, όμως, διακρίνεται από ασάφειες, οι οποίες χρήζουν διευκρινίσεων.

    * Περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, ως προς την διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, καθώς εξαιρείται ρητά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, το οποίο ρυθμίζει τις περιπτώσεις επίλυσης διαφορών και αντιδικίας μεταξύ παρόχου και πελάτη, καθώς και τις συμβατικές υποχρεώσεις.
    * Εξαιρούνται από τη διασυνοριακή παροχή οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος.

 

Με δεδομένες τις τροποποιήσεις αυτές έχουμε πλέον ένα διαφοροποιημένο και αισθητά βελτιωμένο κείμενο. Πρόκειται για μια πιο ισορροπημένη Πρόταση Οδηγίας Απελευθέρωσης των Υπηρεσιών στην Εσωτερική Αγορά, που δεν έχει καμία σχέση με την Οδηγία Bolkenstein.

Μετά τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στο πλαίσιο των δύο αρμοδίων Συμβουλίων Υπουργών της ΕΕ για να ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση της Πρότασης Οδηγίας. Το νέο κείμενο θα επανεισαχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δεύτερη ανάγνωση. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χ. Φώλιας θα ενημερώσουν την Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και την Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ελληνικής Βουλής σχετικά με την εξέλιξη και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης