Εκλεισαν 9.700 επιχειρήσεις το 2005

Επιχειρήσεων Νέα

13 Φεβρουάριος 2006
Ολο και λιγότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντέχουν τον ανταγωνισμό. Σχεδόν 10.000 επιχειρήσεις έκλεισαν το 2005, καθώς δεν άντεξαν την κρίση που μαστίζει την αγορά, ενώ μία στις δύο επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο είναι μικρομεσαία. Οπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία του υπουργείου Oικονομίας, το 2005 έκαναν έναρξη δραστηριότητας 23.300 νομικά πρόσωπα, αλλά δήλωσαν παύση εργασιών 9.700 επιχειρήσεις.... Taxheaven.gr


Ολο και λιγότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντέχουν τον ανταγωνισμό. Σχεδόν 10.000 επιχειρήσεις έκλεισαν το 2005, καθώς δεν άντεξαν την κρίση που μαστίζει την αγορά, ενώ μία στις δύο επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο είναι μικρομεσαία. Οπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία του υπουργείου Oικονομίας, το 2005 έκαναν έναρξη δραστηριότητας 23.300 νομικά πρόσωπα, αλλά δήλωσαν παύση εργασιών 9.700 επιχειρήσεις.

Λιγότερες
Σε σύγκριση με το 2004, πέρυσι ιδρύθηκαν λιγότερες επιχειρήσεις, ενώ σημαντικά μικρότερος ήταν και ο αριθμός των επιχειρήσεων που εγκατέλειψαν την αγορά. Το 2004 έκαναν έναρξη εργασιών 25.200 νομικά πρόσωπα και έβαλαν «λουκέτο» 15.200 εταιρείες. Tο μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μικρότερες επιχειρήσεις (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες), αφού και το 2005 περίπου οι μισές απ όσες έκαναν έναρξη εργασιών αναγκάστηκαν να κλείσουν.

Ανοιξαν 9.800 επιχειρήσεις και έκλεισαν 4.500, ενώ το 2004 έκαναν έναρξη εργασιών 9.500 O.E. και E.E. για να κλείσουν τελικά 6.000 εταιρείες. Tα έντονα προβλήματα ρευστότητας υποχρεώνουν πολλές επιχειρήσεις να κηρύξουν πτώχευση και να κλείσουν. Ομως, και άλλοι λόγοι, όπως η συνταξιοδότηση, η μετατροπή, η συγχώνευση, η διάσπαση, η αποχώρηση στο εξωτερικό, καθώς και η μεταβίβαση της επιχείρησης, οδηγούν τους επιχειρηματίες να δηλώσουν διακοπή εργασιών. Aναλυτικά τα στοιχεία του υπουργείου δείχνουν ότι το 2005:

Iδρύθηκαν 1.800 νέες Α.Ε., ενώ 590 αποφάσισαν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Tο 2004 έκαναν έναρξη 1.890 A.E. και έκλεισαν 869 A.E.
Αρχισαν να λειτουργούν 1.500 ΕΠΕ, ενώ έβαλαν λουκέτο 520 εταιρείες. Tο 2004 ιδρύθηκαν 1.550 EΠE και έκλεισαν 950 εταιρείες.
Εκαναν έναρξη 9.800 Ο.Ε. και Ε.Ε., ενώ έκλεισαν 4.500 εταιρείες. Tο 2004 οι προσωπικές εταιρείες που λειτούργησαν για πρώτη φορά ήταν 11.800 και έκλεισαν 7.600, δηλαδή 3.100 περισσότερες σε σχέση με το 2005.

Πηγή Ημερησία