Αναβάθμιση εφαρμογής Express ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / Οικονομικές αναλύσεις - 1.13

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

13 Φεβρουάριος 2006
Μπορείτε να κατεβάσετε από τον κόμβο μας την αναβάθμιση της εφαρμογής Express ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & Οικον. αναλύσεις. Στη νέα έκδοση ( 1.13 ) ενσωματώθηκαν όλα τα καινούργια έντυπα ( Ε3, Ε5, Φ.01-010, ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΠΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ )..... Taxheaven.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε από τον κόμβο μας την αναβάθμιση της εφαρμογής Express ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & Οικον. αναλύσεις. Στη νέα έκδοση ( 1.13 ) ενσωματώθηκαν όλα τα καινούργια έντυπα ( Ε3, Ε5, Φ.01-010, ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΠΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ ).