Αποτελέσματα live αναζήτησης

Περισσότερες από 160 εταιρείες έχουν αποχωρήσει από το X.A. από το 1999 έως σήμερα .

27 Μάιου 2011 Σχόλια
Περισσότερες από 160 εταιρείες έχουν αποχωρήσει από το X.A. από το 1999 έως σήμερα .            
 
 H πρόταση για εξαγορά του υπολοίπου μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας που κατέθεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας Credit Agricole, με στόχο την έξοδο της Εμπορικής από το Χ.Α. επαναφέρει πάλι στο προσκήνιο το θέμα της εξόδου των εταιρειών από την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά.

    Η έξοδος των εισηγμένων από την αγορά οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους: Πρώτον, στην πολιτική των πολυεθνικών εταιρειών να διατηρούν στις αγορές μόνο τη μητρική εταιρεία, όπως στην περίπτωση της Credit Agricole με την Εμπορική και δεύτερον, οι ιδιαίτερα χαμηλές αποτιμήσεις που διευκολύνουν τους βασικούς μετόχους των εισηγμένων να βγάλουν τις μετοχές του από το Χ.Α με μικρό κόστος.

    Στις εισηγμένες εταιρείες που εξέρχονται του Χ.Α με την βούληση των βασικών τους μετόχων, θα πρέπει να προσθέσουμε και τις διαγραφές εισηγμένων από την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α, κυρίως λόγω ανυπέρβλητων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν, διαγραφές οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν, μετά την αλλαγή στον Κανονισμό του Χ.Α, τους επομένους μήνες και στον οποίο θα προβλέπεται αναγκαστική διαγραφή εισηγμένων λόγω χαμηλής διασποράς και εμπορευσιμότητας, αλλά και ισχνών ετησίων εσόδων.

    Πάνω από 160 εταιρείες έχουν αποχωρήσει από το ελληνικό χρηματιστήριο από το 1999 έως και σήμερα.

    Σύμφωνα με στοιχεία του 2009, της Ενωσης Εισηγμένων εταιρειών προκύπτει ότι από το 1999 μέχρι το 2009 αποχώρησαν από το Χ.Α. για διάφορους λόγους 149 εισηγμένες εταιρείες, στις οποίες εάν προστεθούν και οι έντεκα εταιρείες που αποχώρησαν το 2010, ο αριθμός των εισηγμένων που εγκατέλειψαν το ελληνικό χρηματιστήριο ανεβαίνει στις 160. Και σε αυτές εάν προστεθούν και οι εταιρείες Βάρδας, Marfin Εγνατία, η Hitech, η Vivartia και η Δίας Επενδυτική που ήδη έχουν διαγραφεί το 2011 ο αριθμός ανέρχεται στις 165.

    Οι έντεκα εταιρείες, που διαγράφηκαν το 2010 από το «ταμπλό» του Χ.Α είναι: ΙΜΑΚΟ (4/1/2010), Rainbow (3/2/2010), Singular Logic (30/3/2010), ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ(20/8/2010, Μπενρουμπή (7/9/2010), Α.Β. Βασιλόπουλος (1/10/2010), Εκδόσεις Λυμπέρη (1/10/2010), Αγροτική Ασφαλιστική (12/10/2010), Informer (2/12/2010), Folli Follie(31/12/2010) και Elmec Sport(31/12/2010)

    Το 2009 αποχώρησαν οκτώ εισηγμένες( Πειραιώς Leasing, ΕΛΛΑΤΕΞ, Ρόκας, Γενέρ, Εργάς, Γρηγόρης Μικρογεύματα, Multirama και ΕΤΜΑ), ενώ το 2008 διαγράφησαν από το Χ.Α. 12 εταιρείες ( Ελαίς, Εθνική Ασφαλειών, Cosmote, Active επενδυτική, Πουλιάδης Νεοχημική, Kego, Unisystems, Everest, Τέρνα, Blue Star και Αλλατίνη.

    Σύμφωνα με παλιότερη έρευνα το της Ενωσης Εισηγμένων εταιρειών, το 1999 και 2000, τις χρονιές του χρηματιστηριακού παροξυσμού, εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών 90 εταιρίες, από τις οποίες οι 69 εταιρείες διαπραγματεύονται ακόμη στο Χ.Α και έχουν αποχωρήσει οι 21, για διάφορους λόγους. 'Αλλη χρονιά ορόσημο ήταν το 2006 κατά την οποία απορροφήθηκαν, αποχώρησαν ή διαγράφηκαν 41 εταιρείες. Η πλειοψηφία των εταιρειών ανήκει στις πρώτες δύο κατηγορίες των συγχωνεύσεων ή εξαγορών ενώ οι υπόλοιπες διαγραφές αφορούν πολλές εταιρείες με χρονίζουσες παθογένειες, οι οποίες αποτελούσαν περιπτώσεις που έπρεπε να είχαν διαγραφεί προ πολλού.

    Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χ.Α το 2004 μέχρι σήμερα 37 εταιρείες αποσύρθηκαν από το Χρηματιστήριο λόγω συγχώνευσης, 15 λόγω δημόσιας πρότασης και 42 διεγράφησαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λόγω πολυετούς απουσίας από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές αφού είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

    
 Πηγή express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης