Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΜΕΤΕΧΩ»: Μεγάλη η ανταπόκριση - Μελετάται προκήρυξη Β' κύκλου

9 Φεβρουάριου 2006 Σχόλια
  • Περισσότερες από 1.100 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα έχουν ήδη υιοθετήσει στην παραγωγική τους λειτουργία, εξοπλισμό και εφαρμογές πληροφορικής για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, μέσω της δράσης «ΜΕΤΕΧΩ» («Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ωθηση»)....

Περισσότερες από 1.100 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα έχουν ήδη υιοθετήσει στην παραγωγική τους λειτουργία, εξοπλισμό και εφαρμογές πληροφορικής για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, μέσω της δράσης «ΜΕΤΕΧΩ» («Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ωθηση»).

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Β. Ασημακόπουλος αναφερόμενος στην πρόοδο του «ΜΕΤΕΧΩ» τόνισε ότι «είναι ενθαρρυντική η ανταπόκριση των επιχειρηματιών και ιδιαίτερα των μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Η ελληνική επιχείρηση έχει πλέον κατανοήσει και θέλει να αξιοποιήσει τα οφέλη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Για να συμβάλουμε σε αυτή την προσπάθεια, υιοθετούμε νέες, πιο αποδοτικές και φιλικές ηλεκτρονικές διαδικασίες».

Η δράση «ΜΕΤΕΧΩ» προκηρύχθηκε τον Ιούλιο του 2005 με αρχικό προϋπολογισμό 26 εκατ. ευρώ, ο οποίος στη συνέχεια αυξήθηκε σε 33,8 εκατ. ευρώ λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων. Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς πόρους.

Στο ΜΕΤΕΧΩ εντάχθηκαν περισσότερες από 3.700 επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα. Ηδη σε λιγότερο από 5 μήνες, το 30% των επιχειρήσεων έχει αποκτήσει εξοπλισμό και έχει πιστοποιηθεί.

Ο εξοπλισμός αφορά σε συστήματα και εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής που συμβάλλουν στην απλοποίηση των καθημερινών διεργασιών των επιχειρήσεων (οικονομική εμπορική διαχείριση, διαχείριση αποθήκης, διαχείριση μισθοδοσίας, κλπ), στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους αλλά και στην προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους (π.χ. εφαρμογές διαχείρισης πελατολογίου, κλπ) μέσα από την σύνδεση των επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο.

Αξιόλογη είναι η συμμετοχή των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καθώς το 73% των δαπανών προέρχεται ήδη από την προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Περιφέρεια (εξαιρώντας δηλαδή τις προτάσεις των επιχειρήσεων της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας).

Ο μέσος χρόνος που χρειάζεται μια επιχείρηση για να εκταμιεύσει το ποσοστό της δαπάνης που προβλέπεται, είναι μικρότερος από 10 ημέρες από την ορθή υποβολή των δικαιολογητικών αγοράς εξοπλισμού.

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των επιχειρηματιών για συμμετοχή, ο κ. Ασημακόπουλος ανέφερε ότι «εξετάζουμε το ενδεχόμενο προκήρυξης Β κύκλου της δράσης «ΜΕΤΕΧΩ στην Κοινωνία της Πληροφορίας, εντός του α εξαμήνου του 2006».

NαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης