Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπό εξέταση τα 360 εκατ. ευρώ της εθελούσιας στον ΟΤΕ

9 Φεβρουάριος 2006
  • Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες επίσημα ότι κίνησε τη διαδικασία έρευνας βάσει των κανόνων ανταγωνισμού σχετικά με την προτεινόμενη κρατική χρηματοδοτική συνεισφορά στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης του ΟΤΕ (βλέπε «Ε» 8/2). Φυσικά, το εν λόγω πρόγραμμα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση του δημοσίου παγώνει, αναμένοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας έρευνας, που μπορεί να κρατήσει 18 μήνες, και την απόφαση της Επιτροπής....

Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες επίσημα ότι κίνησε τη διαδικασία έρευνας βάσει των κανόνων ανταγωνισμού σχετικά με την προτεινόμενη κρατική χρηματοδοτική συνεισφορά στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης του ΟΤΕ (βλέπε «Ε» 8/2). Φυσικά, το εν λόγω πρόγραμμα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση του δημοσίου παγώνει, αναμένοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας έρευνας, που μπορεί να κρατήσει 18 μήνες, και την απόφαση της Επιτροπής.

Oπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Επιτροπή «θεωρεί ότι το ποσό των 360 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, που συνεισφέρει το ελληνικό κράτος μπορεί να υπερβαίνει το ποσό το οποίο είναι αναγκαίο για την ανακούφιση του ΟΤΕ από τις εικαζόμενες πρόσθετες δαπάνες που οφείλονται στο υψηλότερο εργατικό κόστος το οποίο συνεπάγεται το εξομοιούμενο με δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς των υπαλλήλων του ΟΤΕ».

Στη συνέχεια, διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή «τρέφει αμφιβολίες ως προς το εάν η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ελλάδας στο εν λόγω πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης περιορίζεται στην ανακούφιση του ΟΤΕ από επιπλέον δαπάνες που αναλαμβάνει σε σύγκριση με άλλους φορείς που προσφέρουν προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης στους υπαλλήλους τους». Πέραν αυτού, «ο ΟΤΕ μπορεί να έχει επωφεληθεί και από άλλα πλεονεκτήματα, όπως απαλλαγή από εισφορές ανεργίας ή συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις, που εξουδετερώνουν τις εικαζόμενες επιπλέον επιβαρύνσεις». Επίσης, «ο ΟΤΕ μπορεί να αποκομίζει συμπληρωματικά οφέλη από την πρώην μονοπωλιακή του θέση, ιδίως όσον αφορά το δίκτυο σταθερών τηλεπικοινωνιών»...

Σύμφωνα με την αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού επίτροπο Νέι Κρος, «η Επιτροπή τάσσεται υπέρ των μέτρων που βοηθούν τους πρώην μονοπωλιακούς φορείς να προσαρμοσθούν σε ένα ελευθερωμένο περιβάλλον αγοράς, υπό τον όρο ότι τα μέτρα αυτά περιορίζονται σε αυτό που είναι αναγκαίο για τη δημιουργία μιας κατάστασης πραγματικής ισοτιμίας».

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι μετά από συμφωνία μεταξύ ΟΤΕ και συνδικαλιστικών οργανώσεων σχετικά με ένα πρόγραμμα εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης, η Ελλάδα κατοχύρωσε τα δικαιώματα που παρέχει ο νόμος στους υπαλλήλους του ΟΤΕ (δηλαδή άμεση καταβολή συντάξεων από το δημόσιο ταμείο συντάξεων ΤΑΠ-ΟΤΕ) και ρύθμισε τις υποχρεώσεις τόσο του ΟΤΕ όσο και του ελληνικού Δημοσίου όσον αφορά την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που θα αναλάβει το ταμείο εξαιτίας του προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης.

Το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης αφορά περίπου 5.500 υπαλλήλους (περίπου το ένα τρίτο του συνολικού προσωπικού του ΟΤΕ) και οι δαπάνες του ανέρχονται περίπου σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η Ελλάδα συνεισφέρει στις δαπάνες αυτές μεταβιβάζοντας στο ταμείο συντάξεων το 4% των μετοχών που κατέχει στον ΟΤΕ, συνολικής αξίας 360 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Το υπόλοιπο κόστος θα φέρει ο ΟΤΕ.

Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η χρηματοδοτική της συμβολή δεν συνιστά κρατική ενίσχυση, ιδίως λόγω του ότι η συνεισφορά της απαλλάσσει τον ΟΤΕ μόνον από έκτακτες επιβαρύνσεις οφειλόμενες στο ειδικό καθεστώς στο οποίο υπάγονται οι υπάλληλοι του ΟΤΕ. Δεδομένου ότι οι υπάλληλοι του ΟΤΕ δεν μπορούν να απολυθούν λόγω της μονιμότητας της οποίας χαίρουν, ο ΟΤΕ κατήρτισε ένα πρόγραμμα εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης πολύ πιο δαπανηρό από τα αντίστοιχα προγράμματα απόλυσης του ιδιωτικού τομέα.

Πηγή expres

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης