Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εφοδος του ΣΔΟΕ στα ελληνικά νησιά – Ελεγχοι σε 30.000 επιχειρήσεις.

Εκτεταμένους ελέγχους σε 30.000 επιχειρήσεις και έφοδο στα νησιά του Αιγαίου στις αρχές του Ιουνίου ξεκινάει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπό τις εντολές του νέου ειδικού γραμματέα κ. Ι. Διώτη. Οι 30.000 σε επιχειρήσεις θα επιλεγούν με κριτήρια όπως:

– Tο ύψος των ακαθαρίστων εσόδων.

– Tον χαμηλό συντελεστή μεικτού και καθαρού κέρδους.

– Tις επαναλαμβανόμενες χρήσεις με εμφάνιση ζημίας.

– Tο υψηλό ποσό δαπανών.

– Tο μεγάλο πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που δεν δικαιολογείται από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

– Tο μικρό ποσοστό απόδοσης ΦΠΑ. Στόχος του ΣΔΟΕ είναι από τους παραπάνω έλεγχους να επιβληθούν πρόστιμα που θα προσεγγίσουν τα 200 εκατ. ευρώ το τρέχον έτος.

Επίσης, στο στόχαστρο των ελεγκτών του ΣΔΟΕ εισέρχονται και οι προμηθευτές του Δημοσίου. Σύμφωνα με πληροφορίες. θα ελεγχθούν 100 επιχειρήσεις που προμηθεύουν δημόσια νοσοκομεία με διάφορα είδη, προκειμένου να εξακριβωθεί τυχόν υπερτιμολόγηση με τη μέθοδο της τριγωνικής συναλλαγής, όπου συνήθως παρεμβάλλεται offshore εταιρεία. Επίσης, θα ξεκινήσουν έλεγχοι συμβάσεων προμηθειών εξοπλιστικών προγραμμάτων, καθώς και έλεγχος των αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Από ελέγχους που διενεργήθηκαν το περασμένο έτος στις προμήθειες και στα εξοπλιστικά διαπιστώθηκε:

– Υπερτιμολόγηση μέσω τριγωνικής συναλλαγής ιατρικών προϊόντων (βηματοδοτών) που πωλούνται από συγκεκριμένη εταιρεία σε δημόσια νοσοκομεία. Eις βάρος των υπευθύνων έχει επιβληθεί πρόστιμο ποσού 8.357.675 ευρώ.

– Μη τήρηση της Σύμβασης Κατασκευής, Βελτίωσης και Επισκευής Υποβρυχίων από Eλληνικά Nαυπηγεία ως προς τον όρο των αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Eις βάρος των υπευθύνων έχουν επιβληθεί πρόστιμα ποσού 37.500.000 ευρώ.

Πηγή Καθημερινή

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης