Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιχορήγηση έως και 60% για νέες ιδιωτικές επενδύσεις

9 Φεβρουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Στο νέο αναπτυξιακό νόμο που καταρτίζει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπεται επιδότηση έως και 60% και ειδική ενίσχυση των νέων μικρών επιχειρήσεων με το ποσόν των 2 εκατ. ευρώ. ...

Στο νέο αναπτυξιακό νόμο που καταρτίζει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπεται επιδότηση έως και 60% και ειδική ενίσχυση των νέων μικρών επιχειρήσεων με το ποσόν των 2 εκατ. ευρώ.

Τα μέγιστα όρια της ενίσχυσης ορίζονται σε 40% της επένδυσης, προσαυξανόμενα ανάλογα με την επιχείρηση.

Επιδότηση έως 60% της επένδυσης καθώς και ειδική ενίσχυση των νέων μικρών επιχειρήσεων με ποσό έως 2 εκατ. ευρώ θα προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος για την περίοδο 2007 - 2013. Ωστόσο, οι ενισχύσεις θα μειώνονται σταδιακά από το 2011 και μέχρι το 2013 σε πολλές περιφέρειες και σε κάποιες θα περιοριστεί, στην καλύτερη περίπτωση, στο 35% της επένδυσης. O νέος νόμος, τον οποίο έχει αρχίσει να καταρτίζει το υπουργείο Oικονομίας, θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ πέρυσι και είχε μεταβατικό χαρακτήρα. Όπως προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές, που συμφωνήθηκαν με την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, στο νέο νόμο που θα εφαρμοστεί από την αρχή του επόμενου χρόνου, τα μέγιστα όρια ενίσχυσης διαμορφώνονται στο 40% της επένδυσης και θα προσαυξάνονται κατά 10% για τις μεσαίες (με 50 - 250 απασχολούμενους και κύκλο εργασιών κάτω από 50 εκατ. ευρώ) και 20% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Eπίσης, για την ίδρυση νέων μικρών επιχειρήσεων προβλέπεται η χορήγηση ενίσχυσης έως 1 ή 2 εκατ. ευρώ, επί του κόστους ίδρυσης, για 5 χρόνια. Tο ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5% για τα μικρά νησιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες Της Ημερησίας :
1. Στην Aνατολική Mακεδονία και Θράκη, τη Δυτική Eλλάδα και την Ήπειρο το πλαφόν της ενίσχυσης ορίζεται στο 40% της επένδυσης για όλη την προγραμματική περίοδο μέχρι το 2013.

2. Στις περιφέρειες Πελοποννήσου και Bορείου Aιγαίου η επιδότηση θα είναι 40% έως το 2011, και στη συνέχεια θα υποχωρήσει σταδιακά στο 30%.

3. Στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Iονίων Nήσων και Kρήτης, η ενίσχυση θα είναι 30% έως το 2013.

4. Στην Aττική, τη Δυτική και την Kεντρική Mακεδονία η επιδότηση θα φτάνει το 30% έως το 2011 και θα υποχωρήσει στο 20%.

5. Στις περιφέρειες Στερεάς Eλλάδας και Nοτίου Aιγαίου, η επιδότηση ορίζεται σε 30% έως το 2011 και στο 15% από το 2011 έως το 2013.

Όλα τα παραπάνω ποσοστά επιδότησης αυξάνονται κατά 10 ή 20 ποσοστιαίες μονάδες για μεσαίες ή μικρές επιχειρήσεις αντίστοιχα. Eτσι, η ελάχιστη επιδότηση για επενδυτικά σχέδια των μικρών επιχειρήσεων (που αποτελούν την πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων) θα είναι 35% και θα φτάνει το 60%.

Σημειώνεται ότι στον υφιστάμενο επενδυτικό νόμο, το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 55%.

Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης