Σαφάρι ΙΚΑ για εισφορές

Οικονομικές Ειδήσεις

13 Μάιος 2011
Taxheaven.gr

Μείωση εσόδων και απροθυµία ρύθµισης οφειλών διαπιστώνει το υπουργείο Εργασίας
Σαφάρι ΙΚΑ για εισφορές

Σαφάρι πανελλαδικών ελέγχων εξαπολύει το ΙΚΑ κινητοποιώντας σχεδόν το σύνολο του προσωπικού του, µε στόχο να εισρεύσει ζεστό χρήµα στα ταµεία του µεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, ο οποίος βρίσκεται στο «κόκκινο». Μάλιστα εκτιµάται ότι λόγω της µείωσης των εσόδων και της αύξησης των οφειλών δεν αποκλείεται να υπάρξει πρόβληµα ρευστότητας ακόµη και για την πληρωµή των συντάξεων, αν ο αριθµός των οφειλετών ξεπεράσει το 40% των ενεργών ασφαλισµένων. Ηδη στο ΙΚΑ διαπιστώνεται µείωση των εσόδων κατά 16,5% το α’ δίµηνο του έτους ενώ παρατηρείται και απροθυµία για την πληρωµή οφειλών προς το Ιδρυµα ύψους 5.9 δισ. ευρώ, παρά την ευνοϊκή ρύθµιση που θεσµοθετήθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Εργασίας. Σηµειώνεται ότι το Ιδρυµα έχει προχωρήσει σε δανεισµό µέσω γραµµής repos ώστε να πληρωθούν τουλάχιστον οι συντάξεις και οι υπόλοιπες ανελαστικές δαπάνες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (σχετικό θέµα συζητήθηκε και στη χτεσινή συνεδρίαση του ∆.Σ. του ΙΚΑ).

Και ενώ η εισφοροδιαφυγή στο ΙΚΑ αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις (ένας στους πέντε εργαζοµένους είναι ανασφάλιστος και η εισφοροδιαφυγή κινείται στα 4 δισ. ευρώ ετησίως), το κύµα των ατοµικών συµβάσεων που σαρώνει την αγορά εργασίας, εις βάρος των επιχειρησιακών, έχει ως αποτέλεσµα τη διαρκή συρρίκνωση των εσόδων του ΙΚΑ. Μάλιστα η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας παραδέχεται ότι, λόγω της ύφεσης, της αύξησης της ανεργίας και της µείωσης των µισθών «χάθηκαν» φέτος συνολικά 3,3 δισ. ευρώ από τα ασφαλιστικά ταµεία.

Στα µέτρα που σχεδιάζει να λάβει το υπουργείο Εργασίας µπροστά σε αυτήν την εκρηκτική κατάσταση είναι (εκτός από το σαφάρι ελέγχων) και ο περιορισµός της εισφοροδιαφυγής από το 26% στο 16% µε σταδιακή ένταξη 480.000 εργαζοµένων στην επίσηµη αγορά εργασίας. Στα µέτρα περιλαµβάνονται η πληρωµή αποδοχών και εισφορών µέσα από το διατραπεζικό σύστηµα (ξεκινάει από 1/7/2011 και τίθεται σε πλήρη εφαρµογή από 1/1/2012), η αναβάθµιση λειτουργίας του ΣΕΠΕ (κατάθεση νοµοσχεδίου στη Βουλή εντός του µηνός), η θεσµοθέτηση και εφαρµογή από 1/9/2011 της κάρτας εργασίας µε στοχευµένη εφαρµογή σε επιχειρήσεις υψηλής παραβατικότητας - διασύνδεση µε την κοινή βάση δεδοµένων ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕ∆, ΓΓΠΣ (Σεπτέµβριος 2011) και έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών (µέχρι 10% για το 2011) υπό την προϋπόθεση συνεπούς καταβολής τρεχουσών εισφορών και ένταξη όλου του προσωπικού µιας επιχείρησης στο σύστηµα. Επίσης καθιερώνεται το εργόσηµο (σταδιακή υλοποίηση από το τρίτο τρίµηνο του 2011 µε πλήρη εφαρµογή του θεσµού από την αρχή του 2012)και η επιβολή υψηλών προστίµων και κυρώσεων στις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας (πρόβλεψη για αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης µέχρι δέκα ηµέρες, εφόσον απασχολεί ανασφάλιστους).

Πηγή Τα Νέα