Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εγκύκλιος για ΔΕΚΟ

8 Φεβρουάριου 2006 Σχόλια
 • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
 • Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έστειλε σήμερα εγκύκλιο προς όλα τα Υπουργεία, με την οποία ζητά την υποβολή στοιχείων που αφορούν στις Δημόσιες Επιχειρήσεις που εποπτεύονται από αυτά. Το κείμενο της εγκυκλίου, η οποία υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, έχει ως ακολούθως:...
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Αθήνα, 6-2-2006

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έστειλε σήμερα εγκύκλιο προς όλα τα Υπουργεία, με την οποία  ζητά την υποβολή στοιχείων που αφορούν στις Δημόσιες Επιχειρήσεις  που εποπτεύονται από αυτά. Το κείμενο της εγκυκλίου, η οποία υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, έχει ως ακολούθως:

 

«Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3429/2005 και προκειμένου να καταγραφούν οι Δημόσιες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε το αργότερο μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2006 κατάλογο των Δημοσίων Επιχειρήσεων που εποπτεύονται από το Υπουργείο σας και έχουν τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1.

 

Ειδικότερα, για κάθε επιχείρηση πρέπει να υποβληθούν τα εξής στοιχεία:

 • Ιδρυτικός Νόμος και Καταστατικό

 • Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

 • Τελευταίες ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις

   

Παρακαλούμε, επίσης, όπως μας αποστείλετε τα οικονομικά στοιχεία των ανωτέρω επιχειρήσεων για τα έτη 2004 (απολογιστικά), 2005 (εκτιμήσεις) και 2006 (προϋπολογισμός) που αφορούν στα ακόλουθα οικονομικά μεγέθη:

 1. Έσοδα - Έξοδα - Αποτέλεσμα Χρήσης

 2. Επιχορήγηση Δημοσίου (με διάκριση σε Τακτικό προϋπολογισμό και Π.Δ.Ε.)

 3. Επενδύσεις

 4. Δανεισμό

 5. Ανεξόφλητα Υπόλοιπα Δανείων

 6. Απασχόληση

   

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητα στην Υπηρεσία μας για την πραγματοποίηση της καταγραφής των Δημοσίων Επιχειρήσεων και τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων για κάθε ΔΕΚΟ».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης